Aktualności Aktualności

Minigrant „Talent Management” - film

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem popularno-naukowym, stworzonym przez Studentów Wydziału Chemii UJ dzięki środkom z minigrantu „Talent Management” w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Antropocenu (PRA). W ramach realizacji filmu studenci podjęli próbę przedstawienie odbiorcom jednego z problemów jakie niesie za sobą nadmierne nasłonecznienie ziemi oraz po krótce przedstawili założenia podjętych przez nich działań mających ograniczyć negatywne skutki prezentowanego zjawiska. Mamy nadzieję że prezentacja zachęci uczniów do podejmowania w przyszłości podobnych działań w ramach własnych już projektów badawczych.

Link do filmiku

https://drive.google.com/file/d/18tVWvo9_qNMc4ZCS9x1FqDBI6YaBmKof/view?usp=sharing

Zaproszenie na Sesję Naukową dla Nauczycieli Chemii

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Dydaktyki Chemii Oddziału Krakowskiego PTCh oraz pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii UJ serdecznie zapraszają na Sesję Naukową dla Nauczycieli Chemii. Spotkanie to odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 na Wydziale Chemii UJ, przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie a zaplanowane jest w formie wykładowo-warsztatowej.

 

Program Sesji

 

15.00-16.30 – część wykładowa

 

 • Karol Olszewski – żywot bez reszty poświęcony chemii – prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 • Współczesna elektrochemia w podstawie programowej – prof. dr hab. Wacław Makowski
 • Jeśli nie kartkówka, to co? O zastosowaniu szybkich technik oceny kształtującej w nauczaniu chemii – dr Paweł Bernard, prof. UJ
 • Układy dyspersyjne w praktyce na przykładzie kremów. Wprowadzenie do warsztatów – dr hab. Elżbieta Szostak

 

Warsztaty:

 • Emulgatory w akcji – czyli jak sporządzić krem w laboratorium szkolnym

Warsztaty odbędą się w dwóch turach:

 • Tura 1 – 13.15-14.45
 • Tura 2 – 17.00-18.30

 

Lista uczstników warsztatów

 

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku i udziału w tym i kolejnych wydarzeniach:

 

https://www.facebook.com/Oddzia%C5%82-Krakowski-Sekcji-Dydaktyki-Polskiego-Towarzystwa-Chemicznego-2140042582943477

 

Zapraszają:

dr hab. Elżbieta Szostak – Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii Oddziału Krakowskiego PTCh

prof. dr hab. Wacław Makowski – Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii UJ

Zapraszamy na ogólnodostępny kurs online

„Kształtowanie postaw badawczych dzieci i młodzieży”

Kurs adresowany jest do rodziców, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela i czynnych nauczycieli, którzy chcą rozpocząć lub udoskonalić stosowanie metod nauczania opartych na samodzielnym dociekaniu wiedzy przez uczniów.

 

Start: 08.05.2022, zakończenie: 26.06.2022, forma: online, 7 modułów, 1 moduł / tydzień realizowany we własnym tempie

Link: www.navoica.pl

Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie potwierdzające jego realizację!

Filmy przedstawiające szkolne doświadczenia chemiczne

Opublikowano: 07.09.2020; Autor: Paweł Bernard

Podczas wiosennego lokautu i konieczności przejścia na nauczanie zdalne, nagraliśmy filmy przedstawiające większość doświadczeń chemicznych sugerowanych w podstawie programowej, zarówno z poziomu szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. W sumie powstało około 60 filmów, udostępniane są systematycznie na platformie YouTube. W trakcie filmów podawane są tylko nazwy wykorzystywanych substancji i opis wykonywanych czynności, zatem uczniowie mogą samodzielnie formułować obserwacje i wnioski. Zapraszamy do korzystania.

Najnowsze publikacje pracowników ZDCH UJ

 1. Paweł Bernard, Paweł Stelmachowski, Paweł Broś, Wacław Makowski, Andrzej Kotarba Demonstration of the Influence of Specific Surface Area on Reaction Rate in Heterogeneous Catalysis Journal of Chemical Education 2021, 98, 3, 935–940, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c01101 (open access)
 2. Mária Babinčáková, Paweł Bernard Online Experimentation during COVID-19 Secondary School Closures: Teaching Methods and Student Perceptions Journal of Chemical Education 2020, 97(9), pp. 3295-3300, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c00748 (open access)
 3. Paweł Bernard, Karol Dudek-Różycki The Impact of Professional Development in Inquiry- Based Methods on Science Teachers' Classroom Practice Journal of Baltic Science Education 2020, 19(2), pp. 201-219, DOI: 10.33225/jbse/20.19.201 (open access)
 4. Paweł Bernard, James D. Mendez Low-Cost 3D-Printed Polarimeter Journal of Chemical Education 2020, 97(4), pp. 1162-1166, DOI: 10.1021/acs.jchemed.9b01083 (open access)
 5. Mária Babinčáková, Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Paweł Bernard Influence of formative assessment classroom techniques (FACTs) on student’s outcomes in chemistry at secondary school Journal of Baltic Science Education 2020, 19(1), pp. 36-49, DOI: 10.33225/jbse/20.19.36 (open access)
 6. Paweł Bernard, James D. Mendez Drawing in 3D: Using 3D printer pens to draw chemical models Biochemistry and Molecular Biology Education 2020, 48(3), pp. 253-258, DOI: 10.1002/bmb.21334
 7. Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard, Joanna Hetmańczyk Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, WSiP 2020
 8. Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard, Joanna Hetmańczyk Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1 , WSiP 2019

Studia podyplomowe "Chemia dla nauczycieli"

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od sierpnia 2019 roku standardami kształcenia nauczycieli. Absolwenci kierunku uzyskują uprawnienia do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Czas trwania:

3 semestry - 300 godzin (35 pkt. ECTS) w tym 90 godz. praktyk

Ramowy program studiów

Opłata za całe studia:
4500 zł - płatne w 3 ratach (semestr I - 1500 zł, semestr II - 1500 zł, semestr III - 1500 zł)

Więcej informacji

Rekrutacja

Na skróty Na skróty

Książki ZDCh dostępne online Książki ZDCh dostępne online

UWAGA!

Rejestracja na pokazy i warsztaty organizowane przez ZDCh odbywa się przez stronę Fundacji PRO CHEMIA

www.prochemia.org