Publikacje pracowników ZDCh w roku 2015

Monografie i podręczniki

a) autorstwo całości

 • G. Barcińska, K. Dudek, K. Gnerowicz-Siudak, M. Jelińska-Kazimierczuk, M. Litwin, M. Megiel, M. Płotek, Sz. Styka-Wlazło, T. Wichur, „Teraz matura 2016." Nowa Era, Warszawa 2015, ISBN 978-83-267-2484-8
 • Z. Kluz, M. M. Poźniczek, Z chemią w przyszłość, WSiP, Warszawa 2015.,

b) autorstwo rozdziału

 • Iwona Maciejowska, Hana Čtrnáctová, Paweł Bernard 'Continuous Professional Development', A Guidebook of Good Practice for Pre-Service Training of Chemistry Teachers pp. 247-263, Jagiellonian University in Krakow 2015
 • ‘Household Versus Natural Environment'. In: Sails Inquiry and Assessment Units, Volume 2, Dublin City University, 2015.
 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, ‘Do we really equip our students with inquiry skills?', In: Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective, pp. 737-744, CRC Press, Boca Raton (USA) 2015.
 • K. Jurowski, M. Krzeczkowska, P. Własiuk, A. Jurowska, 'Preliminary studies about knowledge and applications of mnemonic methods by polish pupils, students and teachers', In: Teaching and learning science at all levels education, pp. 28-36, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2015.
 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, Prezentacja multimedialna w dydaktyce – Quo vadis educatio?', w: Z CHEMIĄ ku przyszłości (red. M. Janiuk), pp. 143-160, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • M. Krzeczkowska,  I. Maciejowska, J. Apotheker,  R. Blonder, S. Rosenfeld, „Zespół Osób Uczących się jako propozycja rozwoju kompetencji nauczycieli i podnoszenia jakości pracy szkoły." w: Z CHEMIĄ ku przyszłości (161-174), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • O. E. Finlayson, I. Maciejowska, H. Čtrnáctová, ‘Inquiry Based Chemistry Instruction.'  In: I. Maciejowska & B. Byers (Eds.), A Guidebook of Good Practice for Pre-Service Training of Chemistry Teachers (107-124). Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Kraków 2015.

Artykuły naukowe

Artykuły popularno-naukowe

 • Paweł Bernard, Kinga Orwat "Reakcje emitujące światło – co tak naprawdę interesuje uczniów?", Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych - Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 2015, Vol. 56 (4/2015), s. 12-14
 • Paweł Bernard, Kinga Orwat "Ciekawe doświadczenia chemiczne: chemiczne świetliki" Niedziałki 2/2015, s. 45-46
 • Paweł Bernard, Kinga Orwat "Ciekawe doświadczenia chemiczne: sublimacja jodu - mit czy fakt?" Niedziałki 1/2015, s. 22-23
 • Kinga Orwat, Paweł Bernard, Karol Dudek "O hydrolizie chlorków" Chemia w szkole 1/2015 s. 5-11
 • U. Kaim-Słowik, K. Dudek, M. Płotek, Ciekawy przykład enzymów. Niedziałki, 1, 2015, s. 6-10.
 • M. Płotek, T. Wichur, K. Dudek, Mieszanie roztworów. Niedziałki, 1, 2015, s. 23-25.
 • K. Orwat, P. Bernard, K. Dudek, O hydrolizie chlorków.  Chemia w szkole, 1, 2015 s. 5-11.
 • T. Wichur, M. Płotek, K. Dudek, Stres oksydacyjny u osób zatrutych tlenkiem węgla(II). Niedziałki, 2, 2015, s. 41-45.
 • T. Wichur, M. Płotek, K. Dudek, Wydajność reakcji. Niedziałki, 2, 2015, s. 46-49.
 • M. Płotek, K. Dudek, T. Wichur, Analiza kationów – przykład zajęć kółka chemicznego. Chemia w szkole, 5, 2015.
 • Z. Kluz, M. Poźniczek, „Zajęcia pozalekcyjne w liceum ogólnokształcącym." Niedziałki, 1, 2015, s. 11-17.
 • I.Maciejowska, M. Krzeczkowska, „Badania naukowe jednym z tematów lekcji przyrody w liceum." Niedziałki, 3(100), 2015, s. 65-73.
 • M. Krzeczkowska, E. Grygo-Szymanko, P. Świt, A. Kaczyńska, „Radość z uczenia się – pomysł na lekcje przyrody w liceum ogólnokształcącym." Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych - Biuletyn PSNPP, 53, 2015, s. 30-34.
 • I.Maciejowska, Kilka słów o tym po co nam przyroda w liceum i jak można sobie z nią poradzić…". Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych - Biuletyn PSNPP, 53(1), 2015, s. 26-29.
 • I.Maciejowska, „Różnorodne pomysły na kształcenie chemiczne studentów cz. 2", Orbital, 5-6, 2015, s. 182-187.
 • E. Odrowąż, E. Szostak, „Czy na lekcjach chemii można dowiedzieć się czegoś nowego o świetle?" Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych - Biuletyn PSNPP, 3(55), 2015, s. 24-29.