Publikacje pracowników ZDCh w roku 2014

Monografie i podręczniki

a) autorstwo całości

 • Michał M. Poźniczek, Zofia Kluz, Z chemią w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Uzupełniony treściami z wcześniejszych etapów edukacyjnych. Część 3. Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2014, numer dopuszczenia MEN 534/3/2014
 • Rolka B., Dudek K., Płotek M., Wichur T., Orwat K., Ostatni dzwonek przed maturą z chemii. Powtórz, usystematyzuj, zapamiętaj., Fundacja Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ, Kraków 2014, ISBN 978-83-938424-1-4

b) autorstwo rozdziału

 • Ewa Odrowąż, autorstwo 5 rozdziałów: V. Roztwory i reakcje w roztworach wodnych, VI. Reakcje utleniania i redukcji, X. Hydroksylowe pochodne węglowodorów, XI. Związki karbonylowe – aldehydy i ketony, XII. Kwasy karboksylowe. [w:] Chemia – repetytorium maturalne, Zdasz.To., WSiP, Warszawa 2014
 • Iwona Maciejowska, Renata Wietecha-Posłuszny, Michał Woźniakiewicz, Paweł Kościelniak, Application of Case Study and Role-Playing in Forensic Chemistry and Analytical Chemistry Education: Students', Graduates' and Teachers' Points of View, [w:] Learning with Understanding in the Chemistry Classroom, Devetak, I., Glazar, S. (Eds.), Springer, 2014, s. 287-304, ISBN 978-94-007-4365-6
 • K. Jurowski, M. Krzeczkowska, P. Własiuk, A, Jurowska Preliminary studies about knowladge and applications of mnemonic methods by polish pupils and teachers [in:] Teaching and learning science at all levels education, the monograph edited by: Paweł Cieśla, Anna Michniewska, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2014, pp. 28-36, ISBN 978-83-7271-880-8
 • Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska, Do we really equip our students with inquiry skills? [w:] Human Factors of a Global Society. A system of sytems perspectives, Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga (EDs), CRC Press, 2014
 • Paweł Bernard, 'Photochemistry' [w:] Monografia: ESTABLISH IBSE Teaching & Learning Units Vol. 4: Integrated science, 2014, pp. 97-138. Wymiary: szer: 155 mm, wys: 235 mm, wszystkich stron 166, ISBN: 978-1-873769-24-9, Wydawca: CASTeL Dublin, 2014,

Artykuły naukowe

 • Anna Migdał-Mikuli, Elżbieta Szostak, Paweł Bernard 'Thermal analysis, phase transitions and molecular reorientations in [Sr(OS(CH3)2)6](ClO4)2' Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2014, Vol. 115(1), pp. 443-449.
 • Dagmara Sokołowska, Odilla Finlayson, Deirdre McCabe , Eilish McLoughlin, Paul van Kampen, Christine Harrison, Beno Csapo, Zuzana Jeskova, Paweł Bernard 'Developing strategies for assessment of Inquiry Learning in Science – the SAILS project' Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15(Special Issue), p. 84.
 • Dagmara Sokołowska, Paweł Bernard, 'Introducing the linear graphs by guided inquiry in physics and chemistry classes' Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15(Special Issue), p. 106.
 • Dudek K.., Bernard P., Migdał-Mikuli A., Reasoning skills of Polish science teachers, Science and Technology Education for the 21st Century. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, pp. 78-90, Gaudeamus 2014.
 • Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż, IBSE for beginners (?) – a Polish case, Science nad Technology Education for the 21st Century. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, Ed. Martin Bilek, Hradec Kralove, Gaudeamus, 2014, 260-273.
 • K. Jurowski, A, Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część I., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 51 (3) 2014, 18-24, ISSN 1509-6351
 • K. Jurowski, A, Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski: Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część II., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 52 (4) 2014, 21-27, ISSN 1509-6351
 • M. Kluza, M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, J. Apotheker Museum education as a part of science teaching and learning, Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15 (Special Issue), 2014, p. 102
 • M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Experiment as the best way to understand natural phenomena, Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15 (Special Issue),, 2014, p. 196
 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, E. McLoughlin, J. Salisbury,R. Geoghegan Involvement of various stakeholders as a sine qua non condition for a successful introduction of educational innovation - Jagiellonian University case study, Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15, 2014, p.98
 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż Do I really teach myself when teaching others?, Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15 (Special Issue),, 2014, p. 111
 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk Common origin of Pierre Curie, Agatha Christie and Charlie Chaplin - Home-schooling in Poland and other countries, Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 1 5(Special Issue), 2014, p. 196
 • Orwat K.., Bernard P., Dudek K., Inquiry Based Science Education – bringing theory to practice, Science and Technology Education for the 21st Century. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, pp. 225-238, Gaudeamus 2014.
 • Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli, Klaudia Ciura "Polska szkoło - quo vadis?" CHEMIK 2014, 68, 9, pp. 784–793
 • Paweł Bernard, Gabriela Grzybek, Paweł Stelmachowski ‘Tuning the electronic properties of heterogeneous catalysts: an authentic research-based laboratory course' Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2014, Vol. 23(3), pp. 392-408.
 • Paweł Bernard, Kinga Orwat, Karol Dudek "O hydrolizie soli" Chemia w szkole 6/2014 s. 22-25.

Artykuły popularno-naukowe

 • A.Kaczyńska, M.Krzeczkowska: Polinukleotydy - przykładowe materiały do wykorzystania na zajęciach w ujęciu koncepcji Celestyna Freineta - część 2, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 52(4), 2014, 11-16, ISSN 1509-6351
 • A.Kaczyńska, M.Krzeczkowska: Wszechobecne polimery. Scenariusz zajęć w ujęciu koncepcji Celestyna Freineta - część 1, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 51(3), 2014, str. 31-35, ISSN 1509-6351
 • Dudek K., Płotek M., Quo vadis, maturo? Orbital, 6, 2014, s. 241-246.
 • Dudek K., Płotek M., Wichur T., Ostatni Dzwonek przed maturą, Niedziałki, 2/2014, 45-48.
 • Dudek K., Płotek M., Wichur T., Ostatni Dzwonek przed maturą., Niedziałki, 1/2014, 23-25.
 • Iwona Maciejowska, Jak dobrze wykorzystać czas przeznaczony na przedmiot uzupełniający przyroda? – propozycje projektu IRRESISITIBLE, Niedziałki Nr 4/2014, 78-83
 • Iwona Maciejowska, Pomiędzy nauką, technologią i edukacją..., Orbital, 2-3, 2014, 94-98
 • Kaczyńska A., Dudek K., Płotek M., W domowym zaciszu również jest chemia – mydło i jego właściwości, Biuletyn przedmiotów przyrodniczych., 51 (3/2014), 31-35.
 • Orwat K., Bernard P., Ciekawe doświadczenia chemiczne – reakcja oscylacyjna Birggsa-Rauschera. Niedziałki 4, 2014, s. 90-92.
 • Płotek M., Dudek K., „Ostatni dzwonek przed maturą"- warsztaty maturalne. Zeszyty Naukowe Towarszytwa Doktoranów UJ., Nauki Ścisłe, Nr 9 (2/2014).
 • Płotek M., Dudek K., Wichur T., Warsztaty maturalne – próba charakterystyki., Niedziałki, 4, 2013, 95-97.
 • Płotek M., Dudek K., Wichur T., Warsztaty maturalne „Ostatni dzwonek przed maturą", Biuletyn przedmiotów przyrodniczych., 49 (1/2014), 47-48.
 • Rolka B., Dudek K., Płotek M., Wichur T., Ostatni dzwonek przed maturą z chemii. Powtórz, usystematyzuj, zapamiętaj., Niedziałki, 4, 2014, 92-96.
 • Wichur T., Dudek K.., Płotek M., Sole uwodnione w zadaniach obliczeniowych, Niedziałki, 4, 2014, 87-89.
 • Z. Kluz, M. Poźniczek, Nauczyciele o reformie nauczania przedmiotów przyrodniczych w liceum ogólnokształcącym. „Niedziałki" 1, 2014, s. 1-4.
 • Z. Kluz, M. Poźniczek, P. Broś, Lidia Michalska, XXVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej – wyniki i refleksje. „Niedziałki" 2, 2014, s. 34-45.
 • Z. Kluz, M. Poźniczek, Powtarzać czy nie powtarzać? „Niedziałki" 4, 2014, s.74-78.