Publikacje pracowników ZDCh w roku 2013

Monografie i podręczniki

a) autorstwo całości

 • K. Dudek, M. Płotek., Ostatni Dzwonek Przed Maturą - Elektrochemia. Repetytorium maturzysty., Fundacja Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ, Kraków, 2013, ISBN 978-83-921060-9-8 150
 • M. Poźniczek, Z. Kluz „Materiały pomocnicze do nauczania chemii w klasie 1 liceum ogólnokształcącego", Wydawca Fundacja Pro Chemia, Kraków 2013, str. 76
 • M. Poźniczek, Z. Kluz, „Z chemią w przyszłość – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony uzupełniony treściami z poprzednich etapów edukacyjnych cz. 2", Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2013, str. 230

b) autorstwo rozdziału

 • A.Kolasa., I. Maciejowska, Dissemination of achievements in chemical education (research) via EU projects [w:] Chemistry Education and Sustainability in the Global Age, Mei-Hung Chiu, Hsiao-Lin Tuan, Hsin-Kai Wu, Jing-Wen Lin, Chin-Chemg Chou (Eds.), Springer, 2013, 3-14
 • Maciejowska, J. Murczek, Kto pyta, nie błądzi [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Część 2, red. I. Maciejowska, E. Odroważ, Wydział Chemii UJ, Kraków 2013, 124-138
 • M.Krzeczkowska: Wybrane właściwości gleby – projekt krótkoterminowy dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Część 2, monografia pod redakcją I.Maciejowskiej i E.Odrowąż, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, str. 153-166
 • P. Bernard, A. Białas, P. Broś, M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, E. Szostak, ESTABLISH Consortium, ESTABLISH – Innovations in Teacher Training in Poland [w:] "Science-Society-Didactics", K. Potyrała & E.Rożej-Pabijan (ed.), Wydawnictwo Naukowe UP Kraków, 2013, 35-49
 • P.Broś, E. Kędzierska, M.Krzeczkowska, T. Ellermeijer, konsorcjum ESTABLISH: Umiejętności ucznia rozwijane podczas nauczania przez dociekanie/odkrywanie naukowe – podstawy teoretyczne, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Część 2, monografia pod redakcją I.Maciejowskiej i E.Odrowąż, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, str. 21 – 32
 • T. Ellermeijer, E. Kędzierska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, Rola nauczyciela w szkole XXI wieku, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów – część 2, red. I. Maciejowska, E. Odroważ, Wydział Chemii UJ, Kraków 2013, 48-56.
 • Z. Kluz, M. Poźniczek, A. Kolasa, E. Wasielewska, Z. Stasicka, J. Nowakowski „O podstawach programowych z chemii – polemicznie", Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych Tom XI, Wydawnictwo Polska Akademia Umiejętności, 2013, 49-64
 • Z. Kluz, M. Poźniczek, A. Kolasa, E. Wasielewska, Z. Stasicka, J. Nowakowski, „On the core curriculum for chemistry – polemically, Summary" Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych Tom XI, Wydawnictwo Polska Akademia Umiejętności, 2013, 207-217

c) redakcja

 • Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Część 2, red. I. Maciejowska, E. Odroważ, Wydział Chemii UJ, Kraków 2013

Artykuły naukowe

 • Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Discussion: The Development of This Skill in Inquiry-Based Science Teaching Methodologies, Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 2013, Vol. 18 (1-2), 53-60 PDF
 • Emilia Grygo, Agnieszka Kaczyńska, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Świt: „Ogień – nie taki straszny", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2013, str. 24 – 26.
 • Karol Dudek, Paweł Bernard "Szkolny eksperyment ilościowy - otrzymywanie gazów" Chemia w szkole 3/2013 s. 5-8. PDF
 • M. Płotek., K. Dudek, A. Kyzioł, "Selected copper(I) complexes as potential anticancer agent" Chemik, 67, 12, 2013, 11-15.
 • Małgorzata Krzeczkowska, Kinga Orwat, Anna Migdał-Mikuli: "Science workshops and their role in awakening science interests of children and school students", Chemistry-Didactics Ecology-Metrology Chemia-Dydaktyka Ekologia-Metrologia, 2013, Vol. 18, No. 1-2, pp. 31-41. PDF
 • Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż, Kształtowanie umiejętności badawczych uczniów. Po co? Dlaczego I jak?, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, Nr 47 (3/2013), 21- 23
 • Małgorzata Krzeczkowska: „Rozwijanie umiejętności kluczowych na obozie naukowym", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 1/2013, str. 42 – 45.
 • Paweł Bernard, Paweł Broś Course ‘ICT tools in science education' – what and how to teach? Journal of Science Education 2013, Vol 14, pp. 16-19

Artykuły popularno-naukowe

 • Dudek K., Dlaczego kolorowy płyn do mycia naczyń podczas pienienia zmienia kolor na biały?, Sekrety Nauki nr 10, 2013, s.8.
 • Iwona Maciejowska, 5th EuroVariety - różnorodne pomysły na kształcenie chemiczne studentów, Orbital, 5/2013, 192-195
 • Iwona Maciejowska, EuCheMS - Co słychać w sekcji dydaktycznej?, Orbital, 5/2013,207-208
 • K. Dudek., M. Płotek., „Ostatni Dzwonek przed maturą", Niedziałki, 2, 2013, 46-48.
 • K. Dudek., M. Płotek., „Ostatni Dzwonek przed maturą", Niedziałki, 3, 2013, 70-72.
 • K. Dudek., M. Płotek., T. Wichur, „Ostatni Dzwonek przed maturą", Niedziałki, 4, 2013, 95-97.
 • M. Płotek, K. Dudek, K. Orwat, A. Kyzioł, „W poszukiwaniu leku przeciwnowotworowego – związki kompleksowe miedzi(I)", Niedziałki, 4, 2013, 77-80.
 • M. Poźniczek, „Losy nauczania chemii w Polsce na przestrzeni ostatniego wieku". Niedziałki 4/2013 str.73 – 77
 • Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska, O II Letniej Szkole dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zorganizowanej w ramach projektu ESTABLISH słów kilka, Orbital, 1/2013, 35-38
 • Z. Kluz, M. Poźniczek, „Terminologia chemiczna – czy warto dyskutować?". Niedziałki 3/2013, str. 64 – 65