Publikacje pracowników ZDCh w roku 2012

Monografie i podręczniki

a) autorstwo całości

 • I. Maciejowska, A. Warchoł, Świat chemii. Podręcznik dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, Zamkor, 2012
 • M. Poźniczek, Z. Kluz, E. Odrowąż; „Z chemią w przyszłość – poradnik dla nauczyciela" ZamKor. Kraków 2012
 • M. Poźniczek, Z. Kluz; „Z chemią w przyszłość" Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych tom 1. ZamKor. Kraków 2012

b) autorstwo rozdziału

 • E. Odrowąż, Dyskusja – metodą skutecznego porozumiewania się [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 37-40..
 • I.Maciejowska, A.Warchoł, Program nauczania, [w:] Świat chemii. Poradnik dla nauczyciela, red. A. Warchoł, Zamkor, 2012, 20-39
 • I. Maciejowska, M. Krzeczkowska: Co badać? Gdzie szukać tematów? – konteksty IBSE, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 21 - 25.
 • M. Calik, E. Odrowąż, A. Walczak, Promieniotwórczość wokół nas – korzyści i zagrożenia [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 54-57.
 • M. Krzeczkowska, E. Odrowąż Wybrane problemy chemiczne: dydaktyczne i merytoryczne na różnych poziomach kształcenia, [w]: Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, monografia pod redakcją J.R.Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2012, str. 45 - 49.
 • M. Krzeczkowska. K. Patrzałek, A. Migdał – Mikuli Scenariusze zajęć lekcyjnych z chemii w świetle nowej podstawy programowej i ich rola w kształtowaniu badawczej postawy ucznia [w:] Badania w dydaktyce chemii, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, pp. 145-148.
 • M. Krzeczkowska, A.Migdał-Mikuli, K.Patrzałek: Nowa podstawa programowa do chemii inspiracją do przygotowania warsztatów dla dzieci, [w:] Innowacja treści i metod nauczania w przedmiotach przyrodniczych, monografia pod redakcją J.R.Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2012, str. 29 - 33.
 • M.Krzeczkowska,K. Patrzałek, A.Migdał – Mikuli Is it possible to teach while amusing? Didactic games in the opinion of students of high schools [w:] Czy bawiąc można uczyć? Gry dydaktyczne w oczach uczniów liceum ogólnokształcącego. Badania w dydaktyce chemii, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, pp. 149-153.
 • M.Krzeczkowska: Czy reklama kłamie? [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 107 - 113.
 • Maciejowska I., Kształtowanie postaw i umiejętności badawczych ucznia w nowej podstawie programowej. Efekty kształcenia i ich ewaluacja, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 26-31
 • Maciejowska I., Metoda naukowa w edukacji – garść refleksji, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 18-20
 • Maciejowska I., Między szkołą średnią a wyższą, [w:] Chemia bliżej życia. Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji, red. H. Gulińska, Sowa, Warszawa 2012, 11-18
 • Maciejowska I., Zajęcia terenowe jako metoda służąca kształtowaniu postaw badawczych, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 167-172
 • Maciejowska, E. Odrowąż, Co jest, a co nie jest metodą projektu edukacyjnego?, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 49-53.
 • Maciejowska, I., Międzynarodowy Rok Chemii – Światowy Eksperyment Chemiczny [w:] Chemia bliżej życia. Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, red. H. Gulińska, Sowa, Warszawa 2012, 107-114
 • Maciejowska, Kształcenie umiejętności badawczych w odniesieniu do zalecanych w komentarzach do podstawy programowej doświadczeń, [w:] Świat chemii. Poradnik dla nauczyciela, red. A. Warchoł, Zamkor, 2012, 43-47
 • P. Bernard, A. Białas, P.Broś, T.Ellermeijer, E.Kędzierska, M. Krzeczkowska, I.Maciejowska, E.Odrowąż, E.Szostak: Podstawy metodologii IBSE, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 9-17.
 • P. Broś, I. Maciejowska, E. Odrowąż, Projekty edukacyjne jako metoda skutecznego kształtowania postaw i umiejętności badawczych uczniów, [w] Badania w dydaktyce chemii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012, str100-104
 • Paweł Bernard "Projekt edukacyjny prowadzony zgodnie z założenia nauczania przez odkrywanie na przykładzie matury międzynarodowej IB" Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. WCh UJ Kraków 2012 s. 120

c) redakcja

 • Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, red. I.Maciejowska & E. Odrowąż, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012

Artykuły naukowe

 • Agnieszka Zaraska, Paweł Bernard „Wyznaczanie kształtów cząsteczek w oparciu o teorię hybrydyzacji orbitali atomowych vs. teoria VSEPR" Niedziałki 3/2012 s. 53-61
 • K.Glina, J.Kierzyk, M.Krzeczkowska Chemistry around us – true or false? Chemistry in movies, Educació Química EduQ número 11 (2012), p. 26-31.
 • M. Poźniczek, Z. Kluz, M. Knap; Przygotowanie absolwentów gimnazjów do zgłębiania tajemnic chemii w liceum, Niedziałki 4/2012, str. 75 – 83.
 • Maciejowska I., Kształcenie postaw badawczych uczniów. Czym to się je?, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych, Nr 43 (3/2012), 50-53
 • Paweł Bernard "Uzgadnianie równań reakcji metodą równań połówkowych i bilansu elektronowego" Niedziałki 1/2012 s. 10
 • Paweł Bernard, Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż, Karol Dudek, Rory Geoghegan ‘Introduction of inquiry based science education into polish science curriculum – general findings of teachers' attitude' Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 2012;17(1-2):49-59

Artykuły popularno-naukowe

 • Z. Kluz, M. Poźniczek; Reforma okiem starych belfrów, Niedziałki 3/2012, str. 49 – 53
 • Z. Kluz; Piękny jubileusz – 100 rocznica urodzin profesora Adama Bielańskiego; Niedzialłki 4/2012, str. 73 – 74.
 • H.J. Bader, L. Gros, I. Maciejowska, CITIES - ein europaisches Project der Chemielehrerforbildung, CHEMKON, 2012, 29-32
 • Maciejowska, I., 22nd ICCE i 11th ECRICE- sprawozdanie z konferencji trochę inne niż zwykle, Orbital, 6/2012, 229-233
 • Maciejowska I., Science vs Science Education (editorial), Natural Science Education, 2012, 2(34), 4-5