Publikacje pracowników ZDCh w roku 2011

Monografie i podręczniki

a) autorstwo rozdziału

  • I. Maciejowska, Konsorcjum ESTABLISH, IBSE jako najbardziej modna strategia edukacyjna, [w:] Dydaktyka chemii (i innych przedmiotów przyrodniczych) od czasów alchemii po komputery, Redakcja: Małgorzata Nodzyńska Pedagogical University of Kraków Kraków, 2011, 73- 79
  • I. Maciejowska, Nauczanie kontekstowe jako skuteczny sposób motywowania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach kształcenia, [w:] Metody motywacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Redakcja: Małgorzata Nodzyńska Pedagogical University of Kraków Kraków, 2011, 16-24

Artykuły naukowe

  • P. Bernard, P. Broś, A. Migdał-Mikuli ‘E-assessment of students based on personal response system' Problems of Education in the 21st Century 2011; 35(35):11-16
  • I. Maciejowska, M. Krzeczkowska , Analysis of Feedbacks of Chemistry Textbooks Users in Poland, GU/NSU, 2011, No 1 (30), 55-63
  • Iwona Maciejowska, Renata Wietecha-Posłuszny, Michał Woźniakiewicz, Role play and other "active methods" in university education. How to organise it, how to assess?, Scientific Papers University of Latvia. 2011. Vol. 778. Chemistry. pp.145-153
  • M. Krzeczkowska Od mikro do makroświata – lekcja powtórzeniowa w liceum ogólnokształcącym, Niedziałki, Nr 1/2011, str. 8-14.
  • E. Odrowąż, M.Krzeczkowska, E.Szostak: How should environmental protection issues be introduced to the science education curriculum in Poland? GU/Natural Science Education 2011, Nr. 3(32), p.25-35
  • M.Krzeczkowska: "Kształcenie przez odkrywanie" metodą na zainteresowanie uczniów na lekcjach biologii, Biologia w Szkole, Nr 4/2011, str. 54-57.

Artykuły popularno-naukowe.

  • I. Maciejowska, Jak nauczyć studentów myśleć? ESTABLISH – edukacyjny projekt 7PR, Orbital 2011,
  • Z. Kluz. I Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików. Niedziałki, Nr 3/2011, str. 49-55.