Projekt IRRESISTIBLE (Including Responsible Research an innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher's Ability of Bridging Learning Environments) dotyczy szkolenia nauczycieli, łączącego kształcenie formalne i nieformalne ukierunkowane na odpowiedzialne badania i innowacje.

Projekt jest realizowany w ramach działań koordynujących i wspierających programu FP7-NAUKA-W-SPOŁECZEŃSTWIE-2013-1, Działanie 5.2.2 Młodzież i nauka. Temat SiS.2013.2.2.1-1. Podniesienie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji poprzez kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych przez dociekanie naukowe.

Celem IRRESISTIBLE jest opracowanie działań, które będą wspierać zaangażowanie uczniów i społeczeństwa w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (Responsible Research and Innovation - RRI).
Świadomość w zakresie RRI będzie rozwijana na dwa sposoby:

 • podnoszenie wiedzy o badaniach naukowych poprzez wprowadzenie do programu nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych tematów dotyczących najnowszych osiągnięć w tym zakresie, zachęcanie i wspieranie dyskusji o RRI wśród uczniów; poprzez nauczanie formalne (w szkole) i nieformalne (w centrach nauki, muzeach lub na festiwalach naukowych) uczniowie poznają świat nauki.

W każdym kraju zostaną utworzone zespoły osób uczących się (ang. Community of Learners, CoL), których zadaniem będzie opracowanie modułów dydaktycznych. Te grupy będą skupiać nie tylko nauczycieli, ale i dydaktyków uniwersyteckich, projektantów wystaw interaktywnych oraz naukowców.
W ramach działań CoL zostaną opracowane materiały przeznaczone do pracy z uczniami. Ponadto uczniowie z klas nauczycieli zaangażowanych w CoL odwiedzą laboratoria uniwersyteckie i na tej podstawie przygotują wystawy obrazujące związek pomiędzy badaniami naukowymi a społeczeństwem.

Po zakończeniu I fazy projektu powstanie 10 modułów na temat różnych RRI, przetestowanych w 5-10 klasach.

Tematy modułów:

 • Zdrowe starzenie się
 • Genomika i oceanografia
 • Zmiany klimatyczne
 • Zrównoważona energia odnawialna
 • Energia słoneczna
 • Nanomateriały
 • Nanotechnologia
 • Kataliza w ochronie środowiska


W fazie II, zadaniem każdego z 7 nauczycieli biorących udział w fazie I, będzie przeszkolenie kolejnych pięciu osób.
Moduły będą również dostępne na specjalnej stronie internetowej prowadzonej w różnych językach.
Najlepsze eksponaty wystawowe powstałe w ramach projektu zostaną przedstawione europejskiej publiczności podczas uroczystości zakończenia projektu.
W efekcie, w ramach projektu, prawie tysiąc uczniów zostanie uwrażliwionych na społeczne skutki badań naukowych.

Sześć elementów kluczowych RRI:

 • Zaangażowanie - wspólny udział naukowców, przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego w procesie badań i innowacji
 • Równość płci - uwolnienie pełnego potencjału społeczeństwa
 • Kształcenie w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych - twórcza edukacja wspierająca przyszłe potrzeby społeczeństwa
 • Etyka - w tym  społeczne znaczenie i akceptowalność wyników badań i innowacji
 • Nieograniczony dostęp - wolny, bezpłatny dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych
 • Zarządzanie - odpowiedzialność decydentów politycznych za tworzenie harmonijnych modeli RRI

Zespół realizujący projekt w Polsce:

 • dr Iwona Maciejowska - koordynator,
 • prof. dr hab. Andrzej Kotarba,
 • dr hab. Wacław Makowski,
 • dr Paweł Bernard,
 • dr Paweł Broś,
 • dr Małgorzata Krzeczkowska,
 • dr Paweł Stelmachowski,
 • mgr Ewa Kuliś.

Koordynator główny projektu: dr Jan Apotheker Uniwersytet w Groningen

Konsorcjium realizujące projekt:

 

Partner

Uniwersytet w Groningen (koordynator)

Instytut Weizmanna w Rehevot

IPN w Kilonii

Muzeum Niemieckie w Monachium

Uniwersytet Boğaziçi w Stambule

Uniwersytet Lizboński

Uniwersytet w Palermo

Uniwersytet w Jyväskylä

Uniwersytet Boloński

Uniwersytet Kreteński

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Valahia w Targoviste

Uniwersytet w Helsinkach

Fundacja Eugenides

Kraj

Holandia

Izrael

Niemcy

Niemcy

Turcja

Portugalia

Włochy

Finlandia

Włochy

Grecja

Polska

Rumunia

Finlandia

Grecja

Srona projektu: www.irresistible-project.eu

Program Szkoły Jesiennej 2015

Komitet organizacyjny
 

IRRESISTIBLE uzyskał dofinansowanie z 7 Programu Ramowego UE jako projekt numer 612367.