Pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii UJ zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na pokazy skroplonych gazów i właściwości substancji w niskich temperaturach. Pokazy te zostały zapoczątkowane przez samego prof. Karola Olszewskiego,  były nie tylko obowiązkowym elementem  podczas wykładów dla studentów chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz także magnesem przyciągającym mieszkańców Krakowa.

Pokazy prowadzi dr Małgorzata Kurdziel w asyście mgr inż. Zygmunta Wołka i dr Pawła Brosia.

Terminy pokazów oraz formularz rezerwacji miejsc znajdują się na stronie Fundacji Pro Chemia.

Podczas pokazu prezentowany jest krótki wykład na temat historii skroplenia gazów i zastosowań kriogeniki oraz szereg doświadczeń przedstawiających niezwykłe właściwości substancji w niskich temperaturach.

Wykaz prezentowanych doświadczeń:

  1. Zjawisko Leidenfrosta.
  2. Powstawanie mgieł.
  3. Powstawanie piany.
  4. Przemiany fazowe w metalach i niemetalach.
  5. Zmiany właściwości zamrożonych substancji organicznych.
  6. Skraplanie gazu ziemnego.
  7. Skraplanie i zestalanie argonu.
  8. Rozdzielanie skroplonego powietrza na składniki, a także jego właściwości chemiczne.
  9. Spalanie gazów.
  10. Spalanie mieszaniny piorunującej.

Kilka zdjęć  z pokazu: