Czy wystarczy punktów ECTS, aby w ciągu 2 lat studiów magisterskich ukończyć przygotowanie pedagogiczne bezpłatnie?

Zajęcia obowiązkowe przygotowania pedagogicznego obejmują  25 ECTS, a ponieważ każdy student dysponuje pulą 30 punktów ECTS na bezpłatne zajęcia nieujęte w programie studiów na danym kierunku i na danym poziomie /art. 170a ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym/, to nie będzie musiał płacić za kurs nauczycielski, o ile na inne zajęcia dodatkowe  w czasie studiów magisterskich nie „wyda" więcej niż 5 ECTS.

Jak będą realizowane praktyki pedagogiczne (30 godz.)?

Praktyki pedagogiczne będą się odbywały razem z praktykami dydaktycznymi (120 godz.).
Najpierw zapoznacie się Państwo ogólnie z pracą szkoły, a potem będziecie obserwować i prowadzić zajęcia z uczniami.

Na czym polegają praktyki w szkole?
Jak i gdzie będą realizowane praktyki dydaktyczne?

Praktyki odbywają się w wybranych przez studentów szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjanych, w miejscu zamieszkania lub w Krakowie. W trakcie praktyk hospituje się lekcje i samodzielnie prowadzi wyznaczoną liczbę lekcji.

Termin ważności uprawnień do nauczania:

Czy zdobyte uprawnienia do nauczania tracą ważność, jeśli nie podejmie się pracy jako nauczyciel w przeciągu 3-5 lat?

Nasza odpowiedź zawsze była jednoznaczna: "Nie". Często pojawiały się jednak sprzeczne opinie poparte rzekomą odmową zatrudnienia przez dyrektora szkoły czy informacjami zasłyszanymi na innych kierunkach i uczelniach. Aby jednoznacznie rozstrzygnąć problem postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o opinię do Krakowskiego Kuratorium Oświaty. Poniżej zamieszczamy:

Pytanie w wersji pdf

Odpowiedź w wersji pdf