Szkoła Dydaktyki Chemii to konferencja cykliczna odbywająca się co 3 lata od 1979 roku. Konferencja ta stanowi unikatowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki chemii pomiędzy:

 • nauczycielami szkolnymi,
 • dydaktykami i metodykami nauczania chemii,
 • pracownikami naukowymi zajmującymi się różnymi obszarami chemii.

 

Główne tematy XVIII Szkoły Dydaktyki Chemii:

 • Samodzielne dociekanie wiedzy przez uczniów na lekcjach chemii.
 • Rola i forma oceny kształtującej w nauczaniu chemii.
 • Egzamin maturalny z chemii w formule 2023.
 • Chemia na egzaminie ósmoklasisty?
 • "Odchudzanie" podstawy programowej.
 • Nauczanie zdalne i hybrydowe – możliwości szkoły a oczekiwania uczniów.
 • Wpływ nauczania zdalnego w czasie COVID-19 na przygotowanie uczniów do egzaminów.
 • Przygotowanie uczniów z Ukrainy do egzaminów końcowych i studiowania chemii oraz kierunków przyrodniczych.
 • Tematyka „zrównoważonego rozwoju” i „zielonej chemii” na lekcjach chemii.
 • Zastosowanie druku 3D w edukacji chemicznej.
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość na lekcjach chemii.
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w nauczaniu chemii.

Konferencja ma charakter szkoleniowy, ale zachęcamy do aktywnego udziału i prezentacji wyników swojej pracy, przemyśleń oraz pomysłów na lekcje i projekty edukacyjne w postaci plakatów lub komunikatów. Dla wszystkich aktywnych uczestników przewidziano obniżoną opłatę konferencyjną, a najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone! Streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w postaci książki (materiałów konferencyjnych) z ISBN.

Wszystkie osoby uczestniczące w konferencji otrzymają potwierdzenie (certyfikat) udziału. 

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników konferencji jest ograniczona do 150 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Spotkajmy się w Krakowie!

 

Ubiegłe Szkoły Dydaktyki Chemii

 

Patronat honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego 

 

Patronat honorowy Pana Aleksandra Miszalskiego Prezydenta Miasta Krakowa  

Patron medialny

Sponsorzy