Aktualności Aktualności

Filmy przedstawiające szkolne doświadczenia chemiczne

Opublikowano: 07.09.2020; Autor: Paweł Bernard

Podczas wiosennego lokautu i konieczności przejścia na nauczanie zdalne, nagraliśmy filmy przedstawiające większość doświadczeń chemicznych sugerowanych w podstawie programowej, zarówno z poziomu szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. W sumie powstało około 60 filmów, udostępniane są systematycznie na platformie YouTube. W trakcie filmów podawane są tylko nazwy wykorzystywanych substancji i opis wykonywanych czynności, zatem uczniowie mogą samodzielnie formułować obserwacje i wnioski. Zapraszamy do korzystania.

Najnowsze publikacje pracowników ZDCH UJ

  1. Paweł Bernard, Paweł Stelmachowski, Paweł Broś, Wacław Makowski, Andrzej Kotarba Demonstration of the Influence of Specific Surface Area on Reaction Rate in Heterogeneous Catalysis Journal of Chemical Education 2021, 98, 3, 935–940, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c01101 (open access)
  2. Mária Babinčáková, Paweł Bernard Online Experimentation during COVID-19 Secondary School Closures: Teaching Methods and Student Perceptions Journal of Chemical Education 2020, 97(9), pp. 3295-3300, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c00748 (open access)
  3. Paweł Bernard, Karol Dudek-Różycki The Impact of Professional Development in Inquiry- Based Methods on Science Teachers' Classroom Practice Journal of Baltic Science Education 2020, 19(2), pp. 201-219, DOI: 10.33225/jbse/20.19.201 (open access)
  4. Paweł Bernard, James D. Mendez Low-Cost 3D-Printed Polarimeter Journal of Chemical Education 2020, 97(4), pp. 1162-1166, DOI: 10.1021/acs.jchemed.9b01083 (open access)
  5. Mária Babinčáková, Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Paweł Bernard Influence of formative assessment classroom techniques (FACTs) on student’s outcomes in chemistry at secondary school Journal of Baltic Science Education 2020, 19(1), pp. 36-49, DOI: 10.33225/jbse/20.19.36 (open access)
  6. Paweł Bernard, James D. Mendez Drawing in 3D: Using 3D printer pens to draw chemical models Biochemistry and Molecular Biology Education 2020, 48(3), pp. 253-258, DOI: 10.1002/bmb.21334
  7. Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard, Joanna Hetmańczyk Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, WSiP 2020
  8. Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard, Joanna Hetmańczyk Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1 , WSiP 2019

Studia podyplomowe "Chemia dla nauczycieli"

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od sierpnia 2019 roku standardami kształcenia nauczycieli. Absolwenci kierunku uzyskują uprawnienia do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Czas trwania:

3 semestry - 300 godzin (35 pkt. ECTS) w tym 90 godz. praktyk

Ramowy program studiów

Opłata za całe studia:
4500 zł - płatne w 3 ratach (semestr I - 1500 zł, semestr II - 1500 zł, semestr III - 1500 zł)

Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną nie ma możliwości rozpoczęcia kolejnej edycji studiów w semestrze II roku akademickiego 20/21. Rozpoczęcie kolejnej edycji studiów planowane jest na I semestr roku akademickiego 21/22. Rozpoczęcie rekrutacji:  czerwiec 2021.

Więcej informacji

Na skróty Na skróty

Książki ZDCh dostępne online Książki ZDCh dostępne online

UWAGA!

Rejestracja na pokazy i warsztaty organizowane przez ZDCh odbywa się przez stronę Fundacji PRO CHEMIA

www.prochemia.org