Główne kierunki badań

Z zakresu dydaktyki szkoły wyższej:

 1. Modernizacja kursów akademickich przez:

  • rozwój i wdrażanie materiałów do nauczania komplementarnego opartego na uniwersyteckiej platformie e-nauczania PEGAZ,

  • wdrażanie metod aktywizujących i problemowych,

  • zastosowanie interaktywnego środowiska nauczania podczas zajęć laboratoryjnych i konwersatoriów.

 2. Badanie efektywności zastosowanych rozwiązań dydaktycznych.

 3. Opracowywanie metodologii rozwoju warsztatu dydaktycznego kadry akademickiej.

 4. Modernizacja i badanie efektywności procesu kształcenia studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

 

Z zakresu dydaktyki chemii i przyrody na poziomie szkolnym:

 1. Wdrażanie elementów nauczania przez odkrywanie (IBSE) do praktyki szkolnej.

 2. Opracowywanie i modernizacja:

  • programów nauczania,

  • scenariuszy i konspektów lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych,

  • materiałów i środków dydaktycznych,

  • nowych doświadczeń chemicznych,

  • zadań przygotowujących uczniów do nowej formy egzaminów.

 3. Badanie efektywności nauczania opartego na różnych elementach technologii informacyjno-komunikacyjnej.