dr hab. Paweł Bernard, prof. UJ


Jednostka: Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Specjalizacja: Dydaktyka chemii na poziomie szkoły wyższej i szkoły średniej. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.

Pełnione funkcje:

 

Wykształcenie

2023 Habilitacja
Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Przyrodniczy
Specjalizacja:  dydaktyka chemii
Rozprawa hablitacyjna: 'Incorporation of Inquiry-Based Learning (IBL) into Chemistry Teaching at Various Levels of Education'
Stopień nadano: 01.06.2023
 
2005 - 2009 Studia doktoranckie
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Zakład Dydaktyki Chemii oraz Zakład Fizyki Chemicznej
Praca doktorska: "Badanie polimorfizmu wybranych związków typu [M(DMSO)6] (ClO4)2 gdzie: M = Sr, Mg i opracowanie wyników pod kątem wykorzystania ich w zajęciach dydaktycznych ze spektroskopii ciała stałego i przemian fazowych"
Stopień nadano: 25.11.2009
 
2000 - 2005 Studia magisterskie
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Kierunek: Chemia
Panel specjalizacyjny: Chemia nowych materiałów i kataliza.
Praca magisterska "Opracowanie pomocy multimedialnych wspomagających nauczanie chemii w liceum ogólnokształcącym (chemia organiczna)" wykonana w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ
 

 

Historia zatrudnienia

Stanowiska akademickie:

2019 - nadal profesor UJ - Wydział Chemii UJ ul. Gronostajowa 2, Kraków
2011 - 2019 adiunkt - Wydział Chemii UJ ul. R. Ingardena 3, Kraków
2009 - 2011 asystent - Wydział Chemii UJ ul. R. Ingardena 3, Kraków

 

Nauczyciel chemii:

2013 - 2014

British International School of Cracow ul. Smoleńsk 25, Kraków (klasy IBDP - matura międzynarodowa)

2010 - 2015

Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące ul. Karmelicka 45, Kraków (klasy IBDP - matura międzynarodowa)

2009 - 2012

Kolegium Europejskie ul. Kazimierza Wielkiego 33, Kraków (klasy IBDP - matura międzynarodowa)

2006 - 2007

LO nr XXI os. Tysiąclecia 15, Kraków

2005 - 2007

Gimnazjum nr 50 os. Zgody 13, Kraków

 

Zainteresowania badawcze

 • Z zakresu dydaktyki szkoły wyższej:

1. Modernizacja kursów akademickich poprzez wdrażanie nauczania komplementarnego opartego na uniwersyteckiej platformie e-nauczania PEGAZ.

2. Wdrażanie oraz badanie efektywności nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych w tym interaktywnych środowisk nauczania.

 • Z zakresu dydaktyki chemii i przyrody na poziomie szkolnym:

1. Wdrażanie elementów nauczania przez odkrywanie (IBSE) do praktyki szkolnej.

2. Opracowywanie i modernizacja:

 • scenariuszy i konspektów lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych,
 • materiałów i środków dydaktycznych,
 • nowych doświadczeń chemicznych.

3. Badanie efektywności nauczania opartego na różnych elementach technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Projekty (kierowanie):

 • Kształtowanie postaw badawczych dzieci i młodzieży, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18
 • SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science (koordynacja grupy polskiej), 7 Program Ramowy UE 2012-2015, nr 289085
 • Strategie oceniania uczniów pracujących metodami samodzielnego odkrywania wiedzy w naukach przyrodniczych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013-2015, nr 2887/7PR/2013/2

Projekty (realizacja):

Działalność dydaktyczna

Obecnie prowadzone kursy:

Dla studentów studiów II stopnia na kierunkach Chemia i Ochrona środowiska przygotowujących się do zawodu nauczyciela:

Dla studentów studiów I stopnia na kierunku Biofizyka:

Dla słuchaczy studiów podyplomowych Chemia dla nauczycieli:

Dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ:

 • Nowoczesne metody i narzędzia wspomagające proces dydaktyczny
 • Nowoczesne środki dydaktyczne

Pełna lista prowadzonych i koordynowanych kursów:

Promowane prace:

 • Badanie polimorfizmu chloranu(VII) heksadimetylosulfotlenku magnezu oraz inne eksperymenty opracowane pod kątem ich wykorzystania w nauczaniu chemii na różnych poziomach edukacyjnych - praca doktorska (promotor pomocniczy) mgr Kingi Orwat 
 • Badania termiczne akumulatorów litowych w warunkach wysokich przepływów prądowych oraz inne doświadczenia wykorzystywane w szkoleniach nauczycieli z zakresu metodologii IBSE oraz oceniania uczniów pracujących tą metodą - praca doktorska (promotor pomocniczy) mgra Karola Dudka.
 • Opracowanie doświadczeń chemicznych prowadzony metodą „Nauczania przez odkrywanie" w kontekście nowej podstawy programowej - praca magisterska lic. Karola Dudka.
 • Zastosowanie map pojęciowych w dydaktyce chemii - praca dyplomowa mgr Anny Barów.

Działalność organizacyjna

1. Przewodniczący Zarządu Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 2022.

2. Kierownik studiów podyplomowych „Chemia dla nauczycieli" na Wydziale Chemii UJ od 2012 roku.

3. Koordynator ds. przygotowania studentów Wydziału Chemii UJ do wykonywania zawodu nauczyciela od 2019 roku.

4. Członek zarządu Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 2015.

5. Sekretarz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 2019.

6. Członek Zarządu Fundacji Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ w latach 2015-2021, wiceprezes Fundacji w latach 2019-2021.

7. Autor i organizator pokazów chemicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich na Wydziale Chemii UJ (od 2007 roku).

8. Członek komitetu organizacyjnego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów LO (2012-2019)

9. Członek komitetu organizacyjnego konferencji:

 • "Sesja dla nauczycieli chemii i przyrody" - konferencja cykliczna dwa razy do roku, organizowana przez ZDCh UJ oraz Krakowski Oddziału Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem".
 • "XIII Szkoła Dydaktyki Chemii", Sucha Beskidzka 2006.
 • "Szkoła letnia ESTABLISH", Stryszawa 2011.
 • "Forum Młodych Chemików", Kraków 2011.
 • "Szkoła letnia ESTABLISH", Kraków 2012.
 • "Szkoła zimowa SAILS/ESTABLISH", Kraków 2013.
 • "Szkoła zimowa SAILS", Kraków 2014.
 • "Szkoła zimowa SAILS", Kraków 2015.
 • "XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - Warto wiedzieć więcej” Dobieszków k. Łodzi 15-17.06.2017

10. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Niedziałki (2005-2019).
11. Redaktor strony internetowej Zakładu Dydaktyki Chemii UJ.
12. Autor videoblogu o tematyce chemicznej www.chemvlog.pl

Nagrody i wyróżnienia

 • 2011 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ II. stopnia za działalność organizacyjną.
 • 2012 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ III. stopnia za działalność organizacyjną.
 • 2020 - Wyróżnienie za pracę na rzecz jakości kształcenia 

Przynależność do organizacji

 

Spis publikacji

 1. Mária Babinčáková, Mária Ganajová, Paweł Bernard Introduction of Formative Assessment Classroom Techniques (FACTs) to School Chemistry Teaching: Teachers’ Attitudes, Beliefs, and Experiences Journal of Chemical Education 2023, 100, 9, 3276–3290, DOI: 10.1021/acs.jchemed.3c00591
 2. Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Joanna Hetmańczyk, Paweł Bernard Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 4, WSiP 2022
 3. Paweł Bernard, Paweł Stelmachowski, Paweł Broś, Wacław Makowski, Andrzej Kotarba Demonstration of the Influence of Specific Surface Area on Reaction Rate in Heterogeneous Catalysis Journal of Chemical Education 2021, 98, 3, 935–940, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c01101
 4. Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard  Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3, WSiP 2021
 5. Mária Babinčáková, Paweł Bernard Online Experimentation during COVID-19 Secondary School Closures: Teaching Methods and Student Perceptions Journal of Chemical Education 2020, 97(9), pp. 3295-3300, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c00748
 6. Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard, Joanna Hetmańczyk Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, WSiP 2020
 7. Paweł Bernard, Karol Dudek-Różycki The Impact of Professional Development in Inquiry- Based Methods on Science Teachers' Classroom Practice Journal of Baltic Science Education 2020, 19(2), pp. 201-219, DOI: 10.33225/jbse/20.19.201
 8. Paweł Bernard, James D. Mendez Low-Cost 3D-Printed Polarimeter Journal of Chemical Education 2020, 97(4), pp. 1162-1166, DOI: 10.1021/acs.jchemed.9b01083
 9. Mária Babinčáková, Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Paweł Bernard Influence of formative assessment classroom techniques (FACTs) on student’s outcomes in chemistry at secondary school Journal of Baltic Science Education 2020, 19(1), pp. 36-49, DOI: 10.33225/jbse/20.19.36
 10. Paweł Bernard, James D. Mendez Drawing in 3D: Using 3D printer pens to draw chemical
  models
   Biochemistry and Molecular Biology Education 2020, 48(3), pp. 253-258, DOI: 10.1002/bmb.21334
 11. Elżbieta Szostak, Ewa Odrowąż, Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard, Joanna Hetmańczyk Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, WSiP 2019
 12. Paweł Bernard, Karol Dudek-Różycki Influence of training in inquiry-based methods on in-service science teachers’reasoning skills Chemistry Teacher International 2019, 1(2), pp. 1-12, DOI: 10.1515/cti-2018-0023
 13. Paweł Bernard, Karol Dudek-Różycki, Kinga Orwat Integration of inquiry-based instruction with formative assessment: the case of experienced chemistry teachers Journal of Baltic Science Education 2019, 18(2) pp. 184-196, DOI: 10.33225/JBSE/19.18.184
 14. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Szymon Wróblewski, James D. Mendez ‘Traditional vs. UV-cured coatings – an inquiry-based experiment for introducing green chemistry’ Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2018, 37(2), pp. 215-224, DOI: 10.20450/mjcce.2018.1512
 15. Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli Influence of blended learning on outcomes of students attending a general chemistry course: summary of a five-year-long study Chemistry Education Research and Practice 2017, 18, pp. 682-690DOI: 10.1039/C7RP00040E
 16. Paweł Bernard, Karol Dudek Revisiting students' perceptions of research scientists – outcomes of an Indirect Draw-a-Scientist Test (InDAST) Journal of Baltic Science Education 2017, 16(4) pp. 562-575, DOI: 10.33225/jbse/17.16.562
 17. , , Alternative conceptions of common salt hydrolysis among upper-secondary-school students Journal of Baltic Science Education 2017, 16(1) pp. 64-76, DOI: 10.33225/jbse/17.16.64 
 18. , , Obtaining and Investigating Amphoteric Properties of Aluminum Oxide in a Hands-On Laboratory Experiment for High School Students Journal of Chemical Education 2016, 93(5), pp. 906–909, DOI: 10.1021/acs.jchemed.5b00314
 19. Paweł Bernard, Karol Dudek, Kinga Orwat „Im dalej w las, tym więcej drzew - ocenianie uczniów samodzielnie dociekających wiedzę" Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, s. 39-50, Wydział Chemii UJ 2016
 20. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Karol Dudek „Starego drzewa nie zegniesz, czyli jak szkolić nauczycieli z zakresu stosowania metod samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów (IBSE)" Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, s. 165-179, Wydział Chemii UJ 2016
 21. Karol Dudek, Paweł Bernard, Anna migdał-Mikuli „Wpływ szkolenia z metodologii IBSE na umiejętności rozumowania naukowego u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych" Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, s. 171-180, Wydział Chemii UJ 2016
 22. Paweł Bernard, Karol Dudek "Szkolny eksperyment ilościowy - pomiary kolorymetryczne" Chemia w Szkole 1/2016 s. 45-48
 23. Paweł Bernard, Kinga Orwat "Reakcje emitujące światło – co tak naprawdę interesuje uczniów?", Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych - Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 2015, Vol. 56 (4/2015), s. 12-14
 24. Iwona Maciejowska, Hana Čtrnáctová, Paweł Bernard 'Continuous Professional Development', A Guidebook of Good Practice for Pre-Service Training of Chemistry Teachers pp. 247-263, Jagiellonian University in Krakow 2015
 25. Paweł Bernard, Kinga Orwat "Ciekawe doświadczenia chemiczne: chemiczne świetliki" Niedziałki 2/2015, s. 45-46
 26. Karol Dudek, Paweł Bernard, Ewa Odrowąż 'First steps in Assessment of students' inquiry: A case study of non–experienced chemistry teacher', State-of-the-art and future perspectives. Proceedings of the 1st International Baltic Symposium on Science and Technology Education. pp. 42-44. Siauliai 2015
 27. Paweł Bernard, Iwona Maciejowska, Małgorzata Krzeczkowska, Ewa Odrowąż 'Influence of In-service Teacher Training on their Opinions about IBSE' Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015, 177 pp. 88-99, DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.02.343
 28. Karol Dudek, Paweł Bernard 'Polish lower and upper secondary school students' conceptions of a scientist' Problems of Education in the 21st Century 2015; 63(63) pp. 40-52, DOI: 10.33225/pec/15.63.40
 29. Elżbieta Szostak, Anna Migdał-Mikuli, Paweł Bernard 'Low-temperature phase transitions in [Cd(DMSO)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry, X-ray single crystal diffraction and infrared absorption spectroscopy' Journal of Molecular Structure 2015, Vol. 1092, pp. 81-88, DOI: 10.1016/j.molstruc.2015.02.058
 30. Paweł Bernard, Kinga Orwat "Ciekawe doświadczenia chemiczne: sublimacja jodu - mit czy fakt?" Niedziałki 1/2015, s. 22-23
 31. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Karol Dudek "O hydrolizie chlorków" Chemia w szkole 1/2015 s. 5-11
 32. Paweł Bernard, Kinga Orwat, Karol Dudek "O hydrolizie soli" Chemia w szkole 6/2014 s. 22-25
 33. Kinga Orwat, Paweł Bernard "Ciekawe doświadczenia chemiczne - reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera" Niedziałki 4/2014, s. 90-92
 34. Paweł Bernard, Gabriela Grzybek, Paweł Stelmachowski ‘Tuning the electronic properties of heterogeneous catalysts: an authentic research-based laboratory course' Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2014, Vol. 23(3), pp. 392-408
 35. Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli, Klaudia Ciura "Polska szkoło - quo vadis?" CHEMIK 2014, 68, 9, pp. 784-793 (also published in English: The Polish school – quo vadis?)
 36. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Karol Dudek ‘Inquiry Based Science Education – bringing theory to practice' Science and Technology Education for the 21st Century. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, pp. 225-238, Gaudeamus 2014
 37. Karol Dudek, Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli ‘Reasoning skills of Polish science teachers' Science and Technology Education for the 21st Century. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, pp. 78-90, Gaudeamus 2014
 38. Paweł Bernard 'Photochemistry' ESTABLISH IBSE Teaching & Learning Units Vol. 4: Integrated science, 2014, pp. 97-138
 39. Dagmara Sokołowska, Paweł Bernard, 'Introducing the linear graphs by guided inquiry in physics and chemistry classes' Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15(Special Issue), p. 106
 40. Dagmara Sokołowska, Odilla Finlayson, Deirdre McCabe , Eilish McLoughlin, Paul van Kampen, Christine Harrison, Beno Csapo, Zuzana Jeskova, Paweł Bernard 'Developing strategies for assessment of Inquiry Learning in Science – the SAILS project' Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15(Special Issue), p. 84
 41. Anna Migdał-Mikuli, Elżbieta Szostak, Paweł Bernard 'Thermal analysis, phase transitions and molecular reorientations in [Sr(OS(CH3)2)6](ClO4)2' Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2014, Vol. 115(1), pp. 443-449, DOI: 10.1007/s10973-013-3209-x
 42. Paweł Bernard, Anna Białas, Paweł Broś, Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż, Elżbieta Szostak, ESTABLISH Consortium 'ESTABLISH – Innovations in Teacher Training in Poland' Science-Society-Didactics, pp. 35-49, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013
 43. Karol Dudek, Paweł Bernard "Szkolny eksperyment ilościowy - otrzymywanie gazów" Chemia w szkole 3/2013 s. 5-8
 44. Paweł Bernard, Paweł Broś 'Course ‘ICT tools in science education' – what and how to teach?' Journal of Science Education 2013, Vol. 14, pp. 16-19
 45. Paweł Bernard, Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż, Karol Dudek, Rory Geoghegan ‘Introduction of inquiry based science education into polish science curriculum – general findings of teachers' attitude' Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 2012, Vol. 17 (1-2), pp. 49–59, DOI: 10.2478/cdem-2013-0004
 46. Agnieszka Zaraska, Paweł Bernard „Wyznaczanie kształtów cząsteczek w oparciu o teorię hybrydyzacji orbitali atomowych vs. teoria VSEPR" Niedziałki 3/2012, s. 53-61
 47. Paweł Bernard "Projekt edukacyjny prowadzony zgodnie z założeniami nauczania przez odkrywanie na przykładzie matury międzynarodowej IB" Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, s. 120-126, Kraków 2012
 48. Paweł Bernard, Anna Białas, Paweł Broś, Ton Ellermeijer, Ewa Kędzierska, Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż, Elżbieta Szostak, Konsorcjum ESTABLISH "Podstawy metodologii IBSE" Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, s. 9-17, Kraków 2012
 49. Paweł Bernard "Uzgadnianie równań reakcji metodą równań połówkowych i bilansu elektronowego" Niedziałki 1/2012, s. 10-16
 50. Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli ‘E-assessment of students based on personal response system' Problems of Education in the 21st Centaury 2011; 35(35):11-16
 51. Paweł Bernard, Paweł Broś, Ewa Odrowąż (autorstwo filmów) "Filmowy zbiór zadań z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - chemia ogólna i nieorganiczna" pod red. Krystyny Traple, ZAMKOR 2011
 52. Paweł Bernard, "Szkolny eksperyment ilościowy – termochemia, część I" Niedziałki 4/2010 s. 79-86
 53. Paweł Bernard, Elżbieta Szostak, Anna Migdał-Mikuli "Badanie przejść fazowych w [Sr(DMSO)6](ClO4)2 metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej" Na pograniczu chemii i biologii, Tom XXI, s. 143-151, Poznań 2008
 54. Paweł Bernard, Paweł Broś, Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek ‘Chemistry classes supported by interactive teaching environment', Research, theory and practice in chemistry didactics. Vol XIX, pp. 226-237, Gaudeamus 2009
 55. Zofia Kluz, Anna Migdał-Mikuli, Ewa Odrowąż, Michał M. Poźniczek, Paweł Bernard, Paweł Broś „Przygotowanie studentów do zawodu nauczycielskiego na Wydziale Chemii UJ" Nowe wyzwanie dydaktyki chemii, s. 36-45, Poznań 2008
 56. Paweł Bernard, Paweł Broś ‘The use of the elements of distance learning on various levels of chemistry education – reasons, goals, forms of realization' Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike, Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, pp. 18-22, Slovakia, Nitra 2008
 57. Anna Migdał-Mikuli, Paweł Broś, Paweł Bernard ‘Purpose and form of realization of the blended learning system during chemistry academic courses' Problems of Education in the 21st Century 2008; 5(5):98-104
 58. Paweł Bernard, Paweł Broś, Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek „Doświadczenia chemiczne jako forma wspomagająca nauczanie chemii" Orbital 1/2008, s. 36-39
 59. Paweł Bernard, Paweł Broś, Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek, Anna Migdał-Mikuli „www.chemiawlo.pl - vortal dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Niedziałki 4/2007, s. 87-90
 60. Paweł Bernard, Paweł Broś, Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek, Anna Migdał-Mikuli ‘Using the Internet in chemical education in chemical education at secondary school level' Proceedings of International Scientific Practical Conference, pp. 19-22, Šiauliai, Lithuania 2007
 61. Anna Migdał-Mikuli, Paweł Bernard ‘Preparation of support materials for specialist courses for chemistry students'. Annals of Polish Chemical Society, pp. 362-365, PTChem 2007
 62. Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli, Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek ‘Utilisation of ITC technology in chemistry education on secondary and university level' Soudobé trendy v chemickém vzdelávání, pp. 131-137, Gaudeamus 2006
 63. Paweł Bernard, Paweł Broś, Michał M. Poźniczek ‘Pokazy ciekawych doświadczeń chemicznych wspomagane technikami multimedialnymi, jako forma zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi'. „Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych", s. 50-54, Kraków 2006
 64. Paweł Bernard, Paweł Broś, Michał M. Poźniczek: ‘Multimedia software as a tool supporting chemistry teaching in the secondary school' Annals of Polish Chemical Society, Vol. II, pp. 455-458, PTChem 2005

Patenty

 1. Paweł Bernard "Szablon do wspomagania rysowania przestrzennego". Numer patentu: Pat.240211,  data publikacji patentu: 28.02.2022
 2. Paweł Bernard, James D. Mendez ‘A Modular Modelling Kit for Drawing Geometric Structures’.  Appl. PCT/PL2018/050019, 11.05.2018, Numer patentu: EP 3790635, data publikacji patentu: 29.03.2023

Redakcja

 1. Paweł Bernard, Iwona Maciejowska Eds., Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, Wydział Chemii UJ 2016, ISBN 978-83-943754-8-5
 2. Paweł Bernard Ed. „Materiały dydaktyczne projektu SAILS. Tom 2" Wydział Chemii UJ 2015, ISBN 978-83-943754-3-0
 3. Paweł Bernard Ed. „Materiały dydaktyczne projektu SAILS. Tom 1" Wydział Chemii UJ 2015, ISBN  978-83-943754-4-7

Wykłady

 1. Paweł Bernard ‘Raising Awareness of Inquiry-Based Methods via Massive Open Online Course: Shape of the Course and Participants‘ Reflections’ 10th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+ 2022, 26-29.06.2022 Košice, Slovakia
 2. Paweł Bernard ‘Enhancing Chemical Education with 3D Printing’ 15 European Conference on Research in Chemical Education ECRICE 2022 11-13.07.2022 Rehovot, Israel
 3. Paweł Bernard ‘Kształtowanie postaw badawczych dzieci i młodzieży – kurs typu ‘MOOC’ popularyzujący metody nauczania bazujące na samodzielnym dociekaniu wiedzy przez uczniów’ 64 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego 11-16.09.2022 Lublin
 4. >Paweł Bernard ‘Jeśli nie kartkówka, to co? O zastosowaniu szybkich technik oceny kształtującej w nauczaniu chemii’ Sesja Naukowa dla Nauczycieli Chemii organizowana przez Sekcję Dydaktyki Chemii Oddziału Krakowskiego PTCh 3.06.2022, Kraków
 5. Paweł Bernard, Mária Babinčáková 'Teaching and learning chemistry at the secondary school level during the pandemic: How teachers deal with experiments and how students perceive those efforts' Chemical Education Seminar, 09.09.2020, PURDUE University (Webinar)
 6. Paweł Bernard, Karol Dudek-Różycki „Wpływ szkolenia z zakresu metod samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów na praktykę szkolną nauczycieli” 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2018, Kraków
 7. Paweł Bernard, Karol Dudek, Anna Migdał-Mikuli „Wpływ szkolenia z IBSE na praktykę szkolną nauczycieli” 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 19-23.09.2016, Poznań
 8. Paweł Bernard, Karol Dudek, Kinga Orwat, Iwona Maciejowska, Odilla Finlayson 'Introduction of IBSE and its Assessment into School Practice – Aims, Challenges and Limitations', 2nd African Conference on Research in Chemical Education 22-27.11.2015 Thohoyandou, South Africa
 9. Paweł Bernard, Karol Dudek, Kinga Orwat, Iwona Maciejowska, Paweł Broś 'Kształtować czy podsumowywać? Ocenianie uczniów  samodzielnie dociekających wiedzę', 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego 21-25.09.2015 Gdańsk
 10. Paweł Bernard ‘How to implement a blended system of education on a large scale?' Second Conference on Research and Education: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection 07 III 2011 Poznań
 11. Paweł Bernard „Internetowe wspomaganie kursów chemicznych na Wydziale Chemii UJ" E-learning w kształceniu chemicznym na poziomie szkolnictwa wyższego 11 III 2011 Poznań
 12. Paweł Bernard, Paweł Broś ‘The use of the elements of distance learning on various levels of chemistry education – reasons, goals, forms of realization' Distance Learning in Applied Informatics 28 – 29 V 2008 Nitra, Slovakia

Komunikaty

 1. Paweł Bernard, Karol Dudek-Różycki ‘The impact of professional development in inquiry-based methods on science teachers’ classroom practice’ Project-Based Education and other Activating Strategies in Science Education 08-10.11.2018 Prague, Czech Republic
 2. Paweł Bernard, Wacław Makowski ‘Applications of 3D printing in the chemical education’ Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+, 25-27.06.2018, Prague, Czech Republic
 3. Paweł Bernard ‘Influence of RRI classes on image of a scientist in students' minds' 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences (DidSci 2016), 29.06-1.07 Kraków, Poland
 4. Dagmara Sokołowska, Paweł Bernard, Eilish McLoghlin, Paul van Kampen, Zuzana Jeskowa, Gultekin Cakmakci 'Assessment opportunities in inquiry-based learning - case studies based on the electricity unit' 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) 31.08-4.09.2015 Helskinki, Finland
 5. Paweł Bernard, Iwona Maciejowska, Karol Dudek ‘IBSE and its assessment as a part of pre-service teacher training – a Polish case of SAILS project' 6th Eurovariety in Chemistry Education, 30.06-02.07.2015 Tartu, Estonia  
 6. Karol Dudek, Paweł Bernard, Ewa Odrowąż 'First steps in assessment of students- inquiry - case study of non-experienced chemistry teacher', 1st Ibnternational Baltic Symposium on Science and Technology Education. 15-18 June, 2015. Siauliai, Lithuania
 7. Karol Dudek, Paweł Bernard "Wpływ szkolenia z pracy metoda IBSE na rozwój umiejętności rozumowania naukowego u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych" 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, 19-20.06.2015 Kraków
 8. Ewa Odrowąż, Karol Dudek, Paweł Bernard "Ocenianie umiejętności badawczych uczniów – zajęcia przygotowane w oparciu o jednostkę dydaktyczną SAILS – Właściwości polimerów". 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, 19-20.06.2015 Kraków
 9. Małgorzata Krzeczkowska, Paweł Bernard, Karol Dudek "Które paliwo jest najlepsze? Ocena umiejętności badawczych ucznia w projekcie SAILS" 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, 19-20.06.2015 Kraków
 10. Dagmara Sokołowska, Paweł Bernard 'Introducing the linear graphs by guided inquiry in physics and chemistry classes', 2d International Congress of Science Education, 15 years of the Journal of Science Education, 27-30.08.2014, Foz do Iguaçu, Brazil
 11. Dagmara Sokołowska, Odilla Finlayson, Deirdre McCabe , Eilish McLoughlin, Paul van Kampen, Christine Harrison, Beno Csapo, Zuzana Jeskova, Paweł Bernard 'Developing strategies for assessment of Inquiry Learning in Science – the SAILS project', 2d International Congress of Science Education, 15 years of the Journal of Science Education, 27-30.08.2014, Foz do Iguaçu, Brazil
 12. Iwona Maciejowska, Paweł Bernard, 'Introduction of SAILS teaching. learning and assessment unit into school practice – Polish case study', 12th European Conference on Research in Chemistry Education, ECRICE 2014, 7-10.07.2014, Jyvaskyla, Finland
 13. K. Orwat, K. Dudek, P. Bernard Sailing on an Analyte – Results of a Case Study on Galvanic Cells Unit at Upper Secondary School Level, Science and Mathematics Education Conference 24-25.06.2015 Dublin, Irlandia
 14. I. Maciejowska, M. Krzeczkowska, P. Bernard, P. Broś, J. Apotheker Raising Youth Awareness to Responsible Research and Innovation Through Inquiry Based Science Education,
  3rd International Seminar, Science – Society-Didactics, 08.04.2014, Kraków
 15. Paweł Bernard, Iwona Maciejowska, Małgorzata Krzeczkowska, Ewa Odrowąż, Margareta Ekborg, Christina Ottander, Rory Geoghegan, Jim Salisbury, Odilla Finlayson, Sarah Brady, Eilish McLoughlin ‘Introduction of Inquiry Based Science Education into Polish Science Curriculum - study of teachers' knowledge and attitude' 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 27-29.10.2013, Barcelona, Spain
 16. Paweł Bernard, Karol Dudek 'Projekt Sails – strategie oceniania IBSE', The 56th Congres of PTChem and SITPChem. 16-20.09.2013 Siedlce, Poland
 17. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli ‘Amphoteric character of aluminum oxide – inquiry based experiment for upper secondary school' The Present And Perspectives Of Didactics Of Chemistry III. 29-31.05.2013 Donovaly, Slovakia
 18. Karol Dudek, Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli ‘Synthesis and properties of gasses inquiry based experiment for upper secondary school' The Present And Perspectives Of Didactics Of Chemistry III. 29-31.05.2013 Donovaly, Slovakia
 19. Ewa Odrowąż, Iwona Maciejowska, Paweł Bernard, "Doskonalenie zawodowe w zakresie nauczania kształtującego postawy badawcze uczniów – propozycje na rok 2012/13", 48 Sesja Naukowa dla nauczycieli, Zakład Dydaktyki Chemii UJ, Kraków, 30.11.2012
 20. Paweł Bernard ‘Photochemistry & Light - a unit for chemistry and physics lessons' Mini symposiums Project ESTABLISH at IOSTE XV - International Symposium 28.10-3.11.2012 Yasmine Hammamet, Tunisia
 21. Paweł Bernard „Ocenianie uczniów z zakresu kompetencji badawczych na egzaminie gimnazjalnym i maturze. Projekt SAILS" 47. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody, 20.04.2011 Kraków
 22. Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli ‘Using personal response system as an assessment tool' European Science Education Research Association 2011 conference 5-9.09.2011 Lyon, France
 23. Paweł Bernard ‘Szkolne eksperymenty ilościowe – nie taki diabeł straszny...' 44-ta Sesja Naukowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody. 26.XI.2010 Kraków.
 24. Paweł Bernard, Paweł Broś, Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek ‘Chemistry classes supported by interactive teaching environment'. The 19th International Conference of Chemistry Education ‘Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics' 15 - 17.09.2009, Hradec Kralove, Czech Republic
 25. Paweł Broś, Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli „Skuteczność stosowania nauczania metodą mieszaną podczas kursu z podstaw chemii dla studentów kierunków niechemicznych" 51 Zjazd Zjazd PTChem i SIITPCh. 7-11.09.2008 Opole
 26. Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli „Realizacja mieszanego modelu kształcenia studentów podczas kursów akademickich" 51 Zjazd Zjazd PTChem i SIITPCh. 7-11.09.2008 Opole
 27. Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli ‘Electronic method of students' assessment - the application of asynchronous PRS system' Variety in Chemistry Education, 28 – 29.08.2008 Dublin, Ireland
 28. Paweł Bernard, Elżbieta Szostak, Anna Migdał-Mikuli „Przemiany fazowe i rozkład termiczny [Sr(DMSO)6](ClO4)2" VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Biologii I Chemii 20 - 23.04.2008 Velké Losiny, Republika Czeska
 29. Paweł Bernard "Stan równowagi chemicznej, (nie)trudny dział chemii ogólnej – propozycja zajęć w LO". XXXIX Sesja naukowa dla nauczycieli chemii oraz przyrody. 18.04.2008 Kraków
 30. Paweł Bernard, Paweł Broś, Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek, Anna Migdał-Mikuli ‘Using the Internet in Chemical Education at Secondary School Level' Information and communication technology in natural science education. 2-5.12.2007 Šiauliai, Lithuania
 31. Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli, Michał M. Poźniczek „Portal dla uczniów przygotowujących się do matury z chemii: www.chemiawlo.pl" XXXVIII Sesja Naukowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody, 16.11.2007 Kraków
 32. Paweł Bernard, Paweł Broś , Kamil Szczupał „Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu chemii" XXXVII Sesja Naukowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody, 13.04.2007 Kraków
 33. Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli, Zofia Kluz, Paweł Bernard ‘Application of Distance Learning in Teaching Students at the Jagiellonian University'. eLearning Seminar and Competition 7 - 9.11.2006, Hradec Kralove, Czech Republic
 34. Paweł Bernard, Paweł Broś, Kamil Szczupał: ‘Multimedia Software for Chemistry Distance Learning on a High School Level'. eLearning Seminar and Competition 7 - 9.11.2006, Hradec Kralove, Czechy
 35. Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli „Opracowanie materiałów pomocniczych wspomagających prowadzenie kursów specjalistycznych dla studentów chemii". XLIX Zjazd PTChem i SIITPCh. 18-22.09.2006, Gdańsk
 36. Paweł Bernard, Paweł Broś, Michał M. Poźniczek ‘Presentations of Interesting Chemical Experiments Aided by Multimedia Facilities as a Way of Attracting Pupils' Interest to Natural Subjects' Badania w Dydaktyce Chemii rozszerzoną o Badania w Przedmiotach Przyrodniczych" 29.06 – 1.07.2006 r. Kraków
 37. Paweł Bernard, Paweł Broś, Michał M. Poźniczek „Propozycje nowych kursów z dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela". XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii Sucha Beskidzka 7-10.06.2006
 38. Paweł Bernard, Paweł Broś, Ewa Migdał, Agnieszka Palonek, Michał M. Poźniczek „Programy multimedialne wspomagające samodzielna pracę uczniów". XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii Sucha Beskidzka 7-10.06.2006
 39. Paweł Bernard, Paweł Broś, Michał M. Poźniczek „Program multimedialny wspomagający nauczanie chemii organicznej w liceum ogólnokształcącym" XLVIII Zjazd PTChem i SIITPCh. 18-22.09.2005, Poznań

Postery

 1. Paweł Bernard „Trójwymiarowe notatki z lekcji chemii, czyli system do rysowania modeli cząsteczek chemicznych w technologii ręcznego druku 3D” 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2018, Kraków
 2. Paweł Broś, Paweł Bernard, Wacław Makowski, Paweł Stelmachowski, Andrzej Kotarba ‘The influence of surface area on catalytical activity of the material’ Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+, 25-27.06.2018, Prague, Czech Republic
 3. Paweł Bernard, Iwona Maciejowska „Wpływ zajęć z RRI na wizerunek naukowca w oczach uczniów” 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 19-23.09.2016, Poznań
 4. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli, Szymon Wróblewski 'UV curing systems – laboratory exercise for chemical technology students', 2nd African Conference on Research in Chemical Education 22-27.11.2015 Thohoyandou, South Africa
 5. Paweł Bernard, Kinga Orwat 'Efektowna chemia - Co nas kręci, co nas podnieca?', 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego 21-25.09.2015 Gdańsk
 6. Paweł Broś, Małgorzata Krzeczkowska, Andrzej Kotarba, Iwona Maciejowska, Paweł Bernard 'Podróż w głąb katalizatora – wybrane materiały dydaktyczne dla nauczycieli chemii i przyrody licealnej, opracowane w ramach projektu 7PR IRRESISTIBLE', 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego 21-25.09.2015 Gdańsk
 7. Paweł Bernard, Kinga Orwat 'Reakcje emitujące światło - co tak naprawdę interesuje uczniów?', XXII zjazd PSNPP 19-20.09.2015 Toruń
 8. Paweł Bernard, Kinga Orwat, Karol Dudek 'Ocenianie uczniów samodzielnie dociekających wiedzę - główne problemy i nieporozumienia', XXII zjazd PSNPP 19-20.09.2015 Toruń
 9. Karol Dudek, Paweł Bernard, Anna Migdał – Mikuli 'Reasoning skills of Polish science teachers', Progress in biomedicine and neuromedicine, 21-23.06.2015 Kraków
 10. Kinga Orwat, Karol Dudek, Paweł Bernard 'Jak oceniać uczniów pracujących metodami samodzielnego dochodzenia do wiedzy - Projekt SAILS', 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, 19-20.06.2015 Kraków
 11. Paweł Bernard, "Nowoczesne środki dydaktyczne (wykorzystanie tablicy interaktywnej i pilotów dalnego oceniania w dydaktyce akademickiej)' Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów, 12.09.2014, Kraków
 12. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Karol Dudek ‘Inquiry Based Science education – bringing theory to practice' 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, 15-17.09.2014, Hradec Kralove, Czech Republic
 13. Karol Dudek, Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli ‘Reasoning skills of Polish science teachers' 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, 15-17.09.2014, Hradec Kralove, Czech Republic
 14. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Karol Dudek, ‘Sailing on an analyte –results of a case study on galvanic cells unit at upper secondary school level' Science and Mathematics Education Conference 24-25.06.2014, Dublin, Ireland
 15. Kinga Orwat, Paweł Bernard, Karol Dudek, ‘Jak oceniać uczniów pracujących metodami samodzielnego dochodzenia do wiedzy - Projekt SAILS' XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii 20-22.06.2014, Janów Lubelski
 16. Paweł Bernard, Karol Dudek Wizerunek naukowca oczami polskich uczniów, XX Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej". 20-22.09.2013, Toruń, Poland
 17. Kinga Orwat, Paweł Bernard Amfoteryczność wodorotlenku glinu – przykład doświadczeń o charakterze IBSE, XX Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej". 20-22.09.2013, Toruń, Poland
 18. Paweł Bernard, Karol Dudek Wizerunek naukowca oczami polskich uczniów, The 56th Congres of PTChem and SITPChem. 16-20.09.2013 Siedlce, Poland
 19. Kinga Orwat, Paweł Bernard Amfoteryczność wodorotlenku glinu – przykład doświadczeń o charakterze IBSE, The 56th Congres of PTChem and SITPChem. 16-20.09.2013 Siedlce, Poland
 20. Paweł Bernard, Iwona Maciejowska, Małgorzata Krzeczkowska, Ewa Odrowąż, Margareta Ekborg, Christina Ottander, Rory Geoghegan, Jim Salisbury, Odilla Finlayson, Sarah Brady, Eilish McLoughlin, Consortium ESTABLISH ‘Influence of in-service teacher training on their opinions about IBSE' IUPAC 2013 44th World Chemistry Congress 8-15.08.2013 Istanbul, Turkey
 21. Paweł Bernard, Paweł Broś ‘Blended courses for bachelor and master chemistry students' The Present And Perspectives Of Didactics Of Chemistry III. 29-31.05.2013 Donovaly, Slovakia
 22. Paweł Bernard, Karol Dudek ‘How to make science interesting? Influence of environmental factors on the image of scientist.' Chemistry: The Key for our Future - International Conference on Pure and Applied Chemistry, 2-6.07.2012 Mauritius
 23. {C}{C}P. Broś, P. Bernard, M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E, Odrowąż, E. Szostak: ‘Training for Polish chemistry teachers within the ESTABLISH project' The Association for Science Education Conference, 4-7.01.2012, Liverpool, United Kingdom
 24. E. Szostak, Anna Migdał-Mikuli, Paweł Bernard, ‘Phase transitions in [Sr(DMSO)6](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry and infrared absorption spectroscopy', 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, CEEC-TAC1 2011; 7-10.09.2011, Craiova, Romania. Poster PS3-44. Book of Abstracts PS3-44, page 384.
 25. Anna Migdał-Mikuli, E. Szostak, Paweł Bernard, ‘Low-temperature phase transitions in [Cd(DMSO)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry and infrared absorption spectroscopy', 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, CEEC-TAC1 2011;7-10.09.2011, Craiova, Romania. Poster PS3-43. Book of Abstracts PS3-43, page 383.
 26. Paweł Bernard, Paweł Broś , Michał M. Poźniczek Kurs „Techniczne środki w nauczaniu chemii" uzupełnieniem kursu Dydaktyki Chemii. 53 Zjazd PTChem i SIITPCh. 14-18.09.2010 Gliwice
 27. Paweł Bernard ‘Blended learning courses based on Moodle platform and Studies Management System' 21st International Conference on Chemical Education. 8-13.08.2010 Taipei, Taiwan
 28. Paweł Bernard, Paweł Broś , Michał M. Poźniczek, Monika Smółka, Patrycja Sopyła „Scenariusze lekcji chemii z wykorzystaniem interaktywnego środowiska nauczania" 52 Zjazd PTChem i SIITPCh. 12-16.09.2009 Toruń
 29. Paweł Bernard, Paweł Broś, Sylwia Gawęda, Agnieszka Żurowska. „Pokazy doświadczeń chemicznych, jako forma uzupełnienia zajęć szkolnych." ‘Why Chemistry' International Conference on Chemistry At the Service of Society. 2-5.12.2007, Krakow
 30. Kamil Szczupał, Paweł Bernard, Paweł Broś ‘Elements of chemistry during informatics lessons in primary and secondary school' 50 Zjazd PTChem i SIITPCh. 9-12.09.2007 Gdańsk
 31. Agnieszka Żurowska, Paweł Bernard, Paweł Broś, Michał M. Poźniczek ‘Multimedia software as a tool supporting inorganic chemistry teaching in the secondary school' 50 Zjazd PTChem i SIITPCh. 9-12.09.2007 Gdańsk

Seminaria/warsztaty (prowadzenie)

 1. Paweł Bernard, James D. Mendez ‘3D notes from chemistry lessons’ 14th European Conference on Research in Chemical Education Warszawa, 2-6.09.2018
 2. Paweł Bernard, Iwona Maciejowska, Małgorzata Krzeczkowska Moderation of the round table discussion: 'How do we recognise and assess inquiry skills?', Science and Mathematics Education Conference: Teaching at the heart of learning 7-9.06.2012 Dublin, Ireland
 3. Paweł Bernard "IBSE w praktyce" Szkoła letnia ESTABLISH 27.06 - 01.07.2011 Stryszawa
 4. Paweł Bernard „Realizacja kursów chemicznych w oparciu o platformę e-learningową Moodle oraz Authorware" Seminarium Wydziału Chemii UJ „W stronę e-learningu" 9.02.2009
 5. Paweł Bernard, Paweł Broś, Kamil Szczupał: „Using of ICT in chemistry education" Cykl wykładów dla studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Hradec Králové, 5 - 9.11.2006

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2023

 

 

Kontakt

dr hab. Paweł Bernard, prof. UJ

Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-03

tel.: +48 12 686 24 32

e-mail: pawel.bernard@uj.edu.pl

 

ORCID ID

Repozytorium UJ

ResearchGate

Google Scholar

Scopus

ResearcherID