dr hab. Paweł Bernard, prof. UJ


Jednostka: Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Specjalizacja: Dydaktyka chemii na poziomie szkoły wyższej i szkoły średniej. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.

Pełnione funkcje:

Wykształcenie

2023 Habilitacja
Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Przyrodniczy
Specjalizacja:  dydaktyka chemii
Rozprawa hablitacyjna: 'Incorporation of Inquiry-Based Learning (IBL) into Chemistry Teaching at Various Levels of Education'
Stopień nadano: 01.06.2023
 
2005 - 2009 Studia doktoranckie
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Zakład Dydaktyki Chemii oraz Zakład Fizyki Chemicznej
Praca doktorska: "Badanie polimorfizmu wybranych związków typu [M(DMSO)6] (ClO4)2 gdzie: M = Sr, Mg i opracowanie wyników pod kątem wykorzystania ich w zajęciach dydaktycznych ze spektroskopii ciała stałego i przemian fazowych"
Stopień nadano: 25.11.2009
 
2000 - 2005 Studia magisterskie
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Kierunek: Chemia
Panel specjalizacyjny: Chemia nowych materiałów i kataliza.
Praca magisterska: "Opracowanie pomocy multimedialnych wspomagających nauczanie chemii w liceum ogólnokształcącym (chemia organiczna)" wykonana w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ
 

 

Zainteresowania badawcze

 • Wdrażanie i badanie efektywności nowych metod nauczania oraz pomocy dydaktycznych.
 • Nauczanie oparte na samodzielnym dociekaniu wiedzy przez uczniów.
 • Wykorzystanie oceny kształtującej w nauczaniu chemii.
 • Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na różnych poziomach edukacyjnych.
 • Wykorzystanie druku 3D w nauczaniu chemii.
 • Zastosowanie pomiarów obciążenia poznawczego w badaniu efektywności metod  oraz pomocy dydaktycznych.
 • Badania wizerunku nauki i naukowców.

 

Projekty

Lata realizacji

Tytuł projektu

Program

Instytucja finansująca

2024-2026

Odkrywaj z nami chemię (NdS-II/SP/0079/2024/01)

Nauka dla Społeczeństwa II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2023-2025

Wpływ pracy w 3D w rzeczywistej, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości na obciążenie poznawcze związane z zmianą reprezentacji podczas tworzenia modeli cząsteczek chemicznych (2022/45/P/HS6/04277)

POLONEZ BIS

Rola w projekcie: opiekun/mentor

Narodowe Centrum Nauki

2023-2024

XVIII Szkoła Dydaktyki Chemii (KONF/SN/0444/2023/01)

Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki

2022-2024

Wideoblog popularyzujący chemię (SONP/SP/549279/2022)

Społeczna odpowiedzialność nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

2020-2022

Kształtowanie postaw badawczych dzieci i młodzieży (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2019-2020

Systemy edukacyjne do rysowania modeli figur geometrycznych i związków chemicznych w technologii ręcznego druku 3D (11.2019-2019.05.27)

Inkubator innowacyjności 2.0

Centrum Transferu Technologii UJ

2017-2018

Wdrożenie elementów technologii druku trójwymiarowego do programu kształcenia nauczycieli chemii (291552-06)

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”

Uniwersytet Jagielloński

2013-2015

Strategie oceniania uczniów pracujących metodami samodzielnego odkrywania wiedzy w naukach przyrodniczych (2887/7PR/2013/2)

Projekty współfinansowane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2012-2015

SAILS – Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science (289085)

7. Program Ramowy UE

Rola w projekcie: koordynacja grupy polskiej

Komisja Europejska

 

Wybrane publikacje

M. Babinčáková, P. Bernard 

Evolution after the Revolution: How Classical and Online School Chemistry Teaching Has Changed during the COVID-19 Pandemic? 

Journal of Chemical Education, 2024, 101, 3, 963–972,

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00906

M. Babinčáková, M. Ganajová, P. Bernard 

Introduction of Formative Assessment Classroom Techniques (FACTs) to School Chemistry Teaching: Teachers’ Attitudes, Beliefs, and Experiences 

Journal of Chemical Education, 2023, 100, 9, 3276–3290

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00591

 

P. Bernard, P. Stelmachowski, P. Broś, W. Makowski, A. Kotarba

Demonstration of the Influence of Specific Surface Area on Reaction Rate in Heterogeneous Catalysis 

Journal of Chemical Education 2021, 98, 3, 935–940

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c01101

 

M. Babinčáková, P. Bernard 

Online Experimentation during COVID-19 Secondary School Closures: Teaching Methods and Student Perceptions

Journal of Chemical Education 2020, 97(9), 3295-3300

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00748

 

P. Bernard, K. Dudek-Różycki 

The Impact of Professional Development in Inquiry- Based Methods on Science Teachers' Classroom Practice 

Journal of Baltic Science Education 2020, 19(2), 201-219

https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.201

 

P. Bernard, J. D. Mendez 

Low-Cost 3D-Printed Polarimeter 

Journal of Chemical Education 2020, 97(4), 1162-1166

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.9b01083

 

M. Babinčáková, M. Ganajová, I. Sotáková, P. Bernard 

Influence of formative assessment classroom techniques (FACTs) on student’s outcomes in chemistry at secondary school 

Journal of Baltic Science Education 2020, 19(1), 36-49

https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.36

 

P. Bernard, J. D. Mendez 

Drawing in 3D: Using 3D printer pens to draw chemical models 

Biochemistry and Molecular Biology Education 2020, 48(3), 253-258

https://doi.org/10.1002/bmb.21334

 

P. Bernard, K. Dudek-Różycki 

Influence of training in inquiry-based methods on in-service science teachers’reasoning skills 

Chemistry Teacher International 2019, 1(2), 1-12

https://doi.org/10.1515/cti-2018-0023

 

P. Bernard, K. Dudek-Różycki, K. Orwat 

Integration of inquiry-based instruction with formative assessment: the case of experienced chemistry teachers 

Journal of Baltic Science Education 2019, 18(2), 184-196

https://doi.org/10.33225/JBSE/19.18.184

 

K. Orwat, P. Bernard, S. Wróblewski, J. D. Mendez

Traditional vs. UV-cured coatings – an inquiry-based experiment for introducing green chemistry

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2018, 37(2), 215-224 

https://doi.org/10.20450/mjcce.2018.1512

P. Bernard, P. Broś, A. Migdał-Mikuli 

Influence of blended learning on outcomes of students attending a general chemistry course: summary of a five-year-long study

Chemistry Education Research and Practice 2017, 18, 682-690 

https://doi.org/10.1039/C7RP00040E

 

P. Bernard, K. Dudek

Revisiting students' perceptions of research scientists – outcomes of an Indirect Draw-a-Scientist Test (InDAST)

Journal of Baltic Science Education 2017, 16(4), 562-575

https://doi.org/10.33225/jbse/17.16.562

 

Alternative conceptions of common salt hydrolysis among upper-secondary-school students 

Journal of Baltic Science Education 2017, 16(1) 64-76 

https://doi.org/10.33225/jbse/17.16.64 

 

 

Obtaining and Investigating Amphoteric Properties of Aluminum Oxide in a Hands-On Laboratory Experiment for High School Students  

Journal of Chemical Education 2016, 93(5), 906–909

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5b00314

 

P. Bernard, I. Maciejowska, M. Krzeczkowska, E. Odrowąż

Influence of In-service Teacher Training on their Opinions about IBSE 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015, 177, 88-99

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.343

 

K. Dudek, P. Bernard

Polish lower and upper secondary school students' conceptions of a scientist 

Problems of Education in the 21st Century 2015; 63(63), 40-52

https://doi.org/10.33225/pec/15.63.40

 

E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, P. Bernard

Low-temperature phase transitions in [Cd(DMSO)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry, X-ray single crystal diffraction and infrared absorption spectroscopy

Journal of Molecular Structure 2015, 1092, 81-88

https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.02.058

 

A. Migdał-Mikuli, E. Szostak, P. Bernard

Thermal analysis, phase transitions and molecular reorientations in [Sr(OS(CH3)2)6](ClO4)2

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2014, 115(1), 443-449

https://doi.org/10.1007/s10973-013-3209-x

 

P. Bernard, I. Maciejowska, E. Odrowąż, K. Dudek, R. Geoghegan

Introduction of inquiry based science education into polish science curriculum – general findings of teachers' attitude

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 2012, 17 (1-2), 49–59

https://doi.org/10.2478/cdem-2013-0004

 

 

Patenty

 

Monografie/podręczniki/zbiory zadań

Wybrane wykłady na zaproszenie

 • P. Bernard ‘Enhancing Chemical Education with 3D Printing’ 15 European Conference on Research in Chemical Education ECRICE 2022 11-13.07.2022 Rehovot, Israel
 • P. Bernard ‘Raising Awareness of Inquiry-Based Methods via Massive Open Online Course: Shape of the Course and Participants‘ Reflections’ 10th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+ 2022, 26-29.06.2022 Košice, Slovakia
 • P. Bernard, M. Babinčáková 'Teaching and learning chemistry at the secondary school level during the pandemic: How teachers deal with experiments and how students perceive those efforts' Chemical Education Seminar, 09.09.2020, PURDUE University (Webinar)
 • P. Bernard, K. Dudek, K. Orwat, I. Maciejowska, O. Finlayson 'Introduction of IBSE and its Assessment into School Practice – Aims, Challenges and Limitations', 2nd African Conference on Research in Chemical Education 22-27.11.2015 Thohoyandou, South Africa
 • P. Bernard ‘How to implement a blended system of education on a large scale?' Second Conference on Research and Education: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection 07 III 2011 Poznań
 • P. Bernard „Internetowe wspomaganie kursów chemicznych na Wydziale Chemii UJ" E-learning w kształceniu chemicznym na poziomie szkolnictwa wyższego 11 III 2011 Poznań
 • P. Bernard, P. Broś ‘The use of the elements of distance learning on various levels of chemistry education – reasons, goals, forms of realization' Distance Learning in Applied Informatics 28 – 29 V 2008 Nitra, Slovakia

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2023

 

Kontakt

dr hab. Paweł Bernard, prof. UJ

Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-03

tel.: +48 12 686 24 32

e-mail: pawel.bernard@uj.edu.pl

 

ORCID ID

Repozytorium UJ

ResearchGate

Google Scholar

Scopus

ResearcherID

Katalog USOS