Pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii angażują się w różnorakie przedsięwzięcia kierowane zarówno do nauczycieli jak i do uczniów. Dla nauczycieli każdego roku organizowana jest konferencja - Sesja Naukowa. Podczas obrad omawiane są aktualne problemy dydaktyczne, a także osiągnięcia współczesnej chemii. Również z myślą o nauczycielach wydawane jest czasopismo Niedziałki. Pracownicy Zakładu redagują ten kwartalnik od 1995 roku.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od 1988 roku organizowany jest Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej. Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają możliwość poszerzania wiadomości z chemii podczas Warsztatów dla maturzystów. Również do uczniów adresowane są różnego rodzaju pokazy chemiczne organizowane przez pracowników ZDCh.

Więcej o każdym z wymienionych obszarów działalności można znaleźć na kolejnych stronach, poświęconych poszczególnym przedsięwzięciom: