dr Iwona Maciejowska, prof. UJ

 

WYKSZTAŁCENIE

1987 Praca magisterska: Opracowanie metodyczne działu „Chemia w służbie człowieka i środowiska", Wydział Chemii U (1987)
2000 Praca doktorska „Zastosowanie pentacyjanowych kompleksów żelaza(II) i (III) w konwersji tlenków azotu do molekularnego azotu w reakcji z amoniakiem, Wydział Chemii UJ (2000)
 

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1989-1992 Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (
1992-2008 Asystent w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ
od 2000 Organizator Biura Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ
2001-2004 Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
2002-2006 Nauczyciel chemii w V LO
od 2008 Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ

Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych i dydaktycznych

Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education (od 2006), Chemistry Education Research and Practice (od 2005)

Od 2007 - wiceprzewodnicząca Division of Chemical Education EuCheMS

Staże i wyjazdy zagraniczne

Uniwersytet Erlangen-Nürnberg (1996 - 1998), Uniwersytet Karola w Pradze (2000), Uniwersytet w Belgradzie & Centrum Naukowe Petnica (2001), University of Aberdeen (2002), Uniwersytet w Turku (2002, 2008), University of Reading (2004)

Członek organizacji naukowych:

ESERA European Science Education Research Association (od 2002), IOSTE - International Organization for Science and Technology Education (od 2000), Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (od 2002), Polskie Towarzystwo Chemiczne (od 1986)

Ostatnio realizowane projekty międzynarodowe

2009 – 2012 – sieć tematyczna EC2E2N - European Chemistry and Chemical Engineering Education project, współprowadząca grupę Towards European quality labels for teacher education programmes

2007 – 2009 SOLID – Solid Phase Chemistry - projekt Leonardo da Vinci

2006 – 2009 CITIES - Chemistry and Industry for Teachers in European Schools - projekt Socrates Comenius

2006 – 2009 sieć tematyczna ECTN 4 -European Chemistry Thematic Network, współprowadząca zespoł Training Programs for Newly Appointed Teaching Staff należący do grupy Innovative Approaches to Chemistry Teaching,

Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych m.in.

 • sekretarz konferencji 10th ECRICE (European Conference on Research in Chemical Education), Kraków, 4-7.07.2010
 • sekretarzy konferencji „Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej", Kraków, 18-21.06.2007,
 • pomysłodawca i przewodnicząca komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego 1st European Variety in Chemistry Education, Kraków, 04-07.07.2005

Działalność naukowa – ostatnie istotne publikacje

Książki (całość lub rozdziały)

 • Yates P., I. Maciejowska, Training Programmes for Newly Appointed University Chemistry Teaching Staff, Eilks, Ingo; Byers, Bill (Eds.): Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher Education, London: RSC Publishing (2009), str. 229-256
 • Maciejowska I, M. Bílek, Virtual Environment on Theoretical Introduction and Training of Real Experimentation [w:] Interaction between real and Virtual Environment in Early Science (Chemistry) Education: Tradition and Challenges, eds. M. Bilek, Gaudeamus Publishing House, Hradec Kralove (2009), 68-76
 • Maciejowska I., Rozwój kompetencji pracowniczych nauczycieli akademickich na przykładzie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. K. Błaszczyk, M. Drzewoski, W.J. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 343-352, 426 stron B5
 • Maciejowska I., Kształcenie chemiczne osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Chemia bliżej życia. Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji, red. H. Gulińska, Sowa, Poznań 2009, 171-179
 • Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. I. Maciejowska, Wydział Chemii UJ, Kraków 2008,
 • I.Maciejowska, Studenci nauk przyrodniczych członkami społeczeństwa obywatelskiego [w:] Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Monografia. Red. Małgorzata Nędzyńska, Jan Rajmund Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN, Kraków, 2008, 242-247
 • I.Maciejowska, Akademicka dydaktyka chemii – krytyczny wstęp do dyskusji [w:] Nowe wyzwania dydaktyki chemii, red. H. Gulińska, Poznań 2008, 189-194

Artykuły

 • Maciejowska I., Pisanie esejów jako forma kształcenia studentów ochrony środowiska, Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia, 14 (1-2), 2009, 95-100
 • I.Maciejowska, The Chemist as Detective, Chemistry in Action, nr 85, summer 2008, 12- 15
 • H.Gulińska, R. M. Janiuk, I.Maciejowska, Obszary badań w zakresie dydaktyki chemii, Wiadomości chemiczne, 2007, 61, 9/10, 654-686
 • I.Maciejowska. Chemical education outside a classroom step by step. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, 2007, Nr. 3(20), 51-58

 

Aktualne publikacje w Repozytorium UJ

dr Iwona Maciejowska

Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-01

tel.: 12 686 24 30
e-mail: maciejow@chemia.uj.edu.pl

Strona internetowa