Podstawowym zadaniem, które realizują pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii, jest  przygotowanie studentów do zawodu nauczycielskiego, czyli prowadzenie zajęć z dydaktyki chemii dla studentów Chemii i kierunków pokrewnych. Studenci szczególnie zainteresowani problemami współczesnej dydaktyki mogą realizować pracę magisterską z tej dziedziny. Od 1990 roku ponad 80 studentów wykonało w Zakładzie prace magisterskie. Wiele z tych prac uzyskało nagrody i wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Chemicznego i redakcji Chemii w szkole. Magistranci też zostali współautorami różnorodnych opracowań dydaktycznych.

Dla nauczycieli innych przedmiotów pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania chemii organizowane są studia podyplomowe, uprawniające do nauczania chemii na wszystkich poziomach edukacyjnych.