Organizatorem Olimpiady Chemicznej jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada działa za zgodą Ministra Edukacji Narodowej i jest finansowana z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie zarówno szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości jak i uczniowie klas gimnazjalnych.

Zawody Olimpiady są czterostopniowe:

Etap wstępny – samodzielne rozwiązywanie zadań zamieszczonych w Informatorze Olimpiady. Rozwiązane i poprawione przez nauczyciela zadania należy przesłać na adres komitetu okręgowego.

Etap I – etap teoretyczny, organizowany jest przez Komitet Okręgowy.

Etap II – składa się z części teoretycznej i laboratoryjnej, organizowany jest przez Komitet okręgowy.

Etap III - składa się z części teoretycznej i laboratoryjnej, organizowany jest przez Komitet Główny.

Okręg krakowski obejmuje szkoły województwa małopolskiego.

 

Skład Komitetu Okręgowego w Krakowie:

Przewodnicząca:

dr hab. Elżbieta Szostak

Sekretarz:

dr Ewa Odrowąż

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komitetu Głównego OCh: www.olchem.edu.pl

W razie pytań prosimy o kontakt: dr Ewa Odrowąż email: ewa.odrowaz@uj.edu.pl tel.: 12 686 24 32