Pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii od 2006 organizują pokazy ciekawych doświadczeń chemicznych. Od kilku lat zajmują się także organizacją pokazów kriogenicznych, które zostały zapoczątkowane przez samego prof. Karola Olszewskiego. Od roku 2018 pomagają także przy pokazach "Chemik na miejscu zbrodni". Celem pokazów jest ukazanie, że chemia jest ciekawą i widowiskową dziedziną nauki oraz rozszerzenie wiedzy uczniów o przebiegu różnorakich reakcji chemicznych, a także przedstawianie niezwykłych właściwości substancji w niskich temperaturach.

Każdego roku w pokazach uczestniczy około 6000 uczniów przyjeżdżających nie tylko z Krakowa i okolic, ale i z wielu odległych miejscowości.

Pokazy odbywają się w Sali Audytoryjnej A0-01, Wydziału Chemii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 2.

Czas trwania pokazów to około 90 minut.

W pierwszym semestrze roku akademickiego pokazy odbywają się we wtorki w godzinach od 14:00 – 15:30, a w drugim w czwartki w godzinach od 10:30 – 12:00 oraz 12:30 – 14:00.

Uczniowie mogą uczestniczyć w pokazach tylko pod opieką nauczycieli. Rejestracja grup uczniowskich odbywa się tylko elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ.

Osobą odpowiedzialną za organizację pokazów jest dr Paweł Broś. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

  • Telefoniczny  (wtorek – piątek) pod numerem: 12 686 24 47
  • Mailowy: pawel.bros@uj.edu.pl