Zachęcamy nauczycieli szkolnych i akademickich, uczniów, studentów i wszystkich entuzjastów chemii oraz dydaktyki chemii do korzystania z rezultatów projektów krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczyli pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii. Poniżej znajdują się krótkie opisy projektów wraz z odnośnikami.

 

IRRESISTIBLE - Including Responsible Research an innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher's Ability of Bridging Learning Environments

SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science

ECTN - European Chemistry Thematic Network

EC2E2N - European Chemistry and Chemical Engineering Education Project - sieć wydziałów chemii i inżynierii chemicznej Europy, raporty i rekomendacje w języku angielskim. A Guidebook of Good Practice for the Pre-Service Training of Chemistry Teachers

ESTABLISH "European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home" - materiały i programy kształcenia nauczycieli w zakresie nauczania przez odkrywanie

CHLASTS „Chemical Laboratory Safety Training System" – poradnik dla nauczyciela z zakresu BHP w pracowni chemicznej, piktogramy, uproszczone karty charakterystyk, prezentacje multimedialne, plakaty – materiały szkoleniowe w 8 językach, w tym w j. polskim

FACE "Forum for Advancing Chemical Education" – przegląd sytuacji w zakresie kształcenia chemicznego w Europie, materiały w języku angielskim i hiszpańskim

ECTN 4 „European Chemistry Thematic Network" sieć tematyczna wydziałów chemicznych Europy, raporty i rekomendacje w języku angielskim

SOLID „Solid phase chemistry - training module" -  materiały e-learningowe, scenariusze zajęć, instrukcje laboratoryjne z zakresu syntezy na podłożu stałym stosowanej w przemyśle farmaceutycznym, przeznaczone dla techników chemicznych, politechnik i uniwersytetów; dostępne bezpłatnie po rejestracji, w 4 językach, w tym w j. polskim, http://www.solid-info.net

CITIES Chemistry and Industry for Teachers in European Schools" – scenariusze lekcji, opisy eksperymentów chemicznych, ciekawostki z zastosowania wiedzy chemicznej w przemyśle i życiu codziennym. Materiały szkoleniowe będą dostępne w 8 językach, w tym w j. polskim

POKL WikingWiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki"

POKL - Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego

POKL - Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim