Zachęcamy nauczycieli szkolnych i akademickich, uczniów, studentów i wszystkich entuzjastów chemii oraz dydaktyki chemii do korzystania z rezultatów projektów krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczyli pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii. Poniżej znajdują się krótkie opisy projektów wraz z odnośnikami.

 

3DVAAReCoLoWpływ pracy w 3D w rzeczywistej, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości na obciążenie poznawcze związane z zmianą reprezentacji podczas tworzenia modeli cząsteczek chemicznych

IRRESISTIBLE - Including Responsible Research an innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher's Ability of Bridging Learning Environments

SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science

ECTN - European Chemistry Thematic Network

ESTABLISH "European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home" - materiały i programy kształcenia nauczycieli w zakresie nauczania przez odkrywanie

CHLASTS „Chemical Laboratory Safety Training System" – poradnik dla nauczyciela z zakresu BHP w pracowni chemicznej, piktogramy, uproszczone karty charakterystyk, prezentacje multimedialne, plakaty – materiały szkoleniowe w 8 językach, w tym w j. polskim