Wszytkie publikacje pracowników

Zakładu Dydaktyki Chemii UJ

od roku 2012 dostępne są

w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.