Każdego roku pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii UJ we współpracy z Sekcją Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizują konferencję (Sesję Naukową) dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Podczas obrad poruszane są aktualne problemy z zakresu dydaktyki przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć podczas sesji posterowej. Streszczenia opracowań drukowane są  w postaci materiałów zjazdowych. Co roku przyjeżdzają do nas nauczyciele ze wszystkich zakątków naszego kraju.

Komitet organizacyjny:

  •     prof. dr hab. Wacław Makowski
  •     dr hab. Paweł Bernard, prof. UJ
  •     dr hab. Elżbieta Szostak
  •     dr hab. Joanna Hetmańczyk
  •     dr Małgorzata Krzeczkowska
  •     dr Iwona Maciejowska, prof. UJ
  •     dr Ewa Odrowąż
  •     dr Mária Babinčáková
  •     dr Paweł Broś


Dodatkowo w organizacji poszczególnych Sesji biorą udział inni pracownicy i doktoranci Wydziału Chemii UJ.