Każdego roku pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii UJ we współpracy z Sekcją Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizują konferencję (Sesję Naukową) dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Podczas obrad poruszane są aktualne problemy z zakresu dydaktyki przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć podczas sesji posterowej. Streszczenia opracowań drukowane są  w postaci materiałów zjazdowych. Co roku przyjeżdzają do nas nauczyciele ze wszystkich zakątków naszego kraju.

Komitet organizacyjny:

 •     dr hab. Wacław Makowski
 •     dr Paweł Bernard
 •     dr Paweł Broś
 •     dr Karol Dudek-Różycki
 •     dr hab. Joanna Hetmańczyk
 •     dr Małgorzata Krzeczkowska
 •     dr Iwona Maciejowska
 •     mgr Lidia Michalska
 •     dr Ewa Odrowąż
 •     dr Kinga Orwat
 •     dr hab. Elżbieta Szostak


Dodatkowo w organizacji poszczególnych Sesji biorą udział inni pracownicy i doktoranci Wydziału Chemii UJ.