Studia podyplomowe

Studia podyplomowe "Chemia dla nauczycieli"

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od sierpnia 2019 roku standardami kształcenia nauczycieli. Absolwenci kierunku uzyskują uprawnienia do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Czas trwania:

3 semestry - 390 godzin (35 pkt. ECTS) w tym 90 godz. praktyk (konieczność odbycia praktyk wynika z rozporządzenia MNiSW)

Ramowy program studiów

Opłata za całe studia:
4500 zł - płatne w 3 ratach (semestr I - 1500 zł, semestr II - 1500 zł, semestr III - 1500 zł)

Kierownik Studiów:
dr Paweł Bernard
tel.: 12 686 24 32
pawel.bernard@uj.edu.pl

Zajęcia odbywają się stacjonarnie na Wydziale Chemii UJ ul. Gronostajowa 2, Kraków, w wybrane soboty (8.00-14.45) i niedziele (8.00-13.00).

Zajęcia obejmują wykłady, konwersatoria, ćwiczenia laboratoryjne i komputerowe.

Rekrutacja online