CHLASTS Chemical Laboratory Safety Training System" – poradnik dla nauczyciela z zakresu BHP w pracowni chemicznej, piktogramy, uproszczone karty charakterystyk, prezentacje multimedialne, plakaty – materiały szkoleniowe w 8 językach, w tym w j. polskim.

Ulotka informacyjna projektu Pobierz tutaj

Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym - Praktyczny poradnik dla nauczyciela Redakcja: Piotr Gorczyca, Iwona Maciejowska i Jarosław Wilamowski Pobierz tutaj

Załączniki do poradnika:

  • Załącznik 1. Regulamin pracowni chemicznej. Pobierz tutaj
  • Załącznik 2. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej podczas wykonywania podstawowych czynności w laboratorium chemicznym. Pobierz tutaj
  • Załącznik 3. Wskazówki dla nauczycieli przygotowujących doświadczenia chemiczne. Pobierz tutaj
  • Załącznik 4. Wykaz niekompatybilnych substancji chemicznych. Pobierz tutaj
  • Załącznik 5. Zwroty zagrożenia „R" i zwroty bezpieczeństwa „S". Symbole zagrożenia. Pobierz tutaj
  • Załącznik 6. Wykaz odczynników używanych w szkołach wraz z symbolami zagrożenia i zwrotami R i S. Pobierz tutaj
  • Załącznik 7. Protokół kontroli warunków bezpieczeństwa w laboratorium. Pobierz tutaj
  • Załącznik 8. Magiczne doświadczenia. Pobierz tutaj
  • Załącznik 9. Spis aktów prawnych mających zastosowanie przy prowadzeniu zajęć laboratoryjnych. Pobierz tutaj

stęp do uproszczonych kart charakterystyki przeznaczonych do użytku szkolnego. Pobierz tutaj

Zbiór uproszczonych kart charakterystyki. Pobierz tutaj

Etykiety odpadowe:

Wzorzec Pobierz tutaj
Etykiety odpadowe UJ Pobierz tutaj

Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska w nauce i edukacji Materiały informacyjne i szkoleniowe pod redakcją Małgorzaty Majki i Piotra Stepnowskiego Pobierz tutaj

 

Przydatne prezentacje PowerPoint: