W latach 2010-2014 realizowaliśmy międzynarodowy projektt ESTABLISH (European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home), którego celem było m.in. opracowanie kursu i materiałów wspomagających kształcenie przez odkrywanie (IBSE - Inquiry Based Science Education).

Celem projektu ESTABLISH było rozpowszechnianie i zastosowanie na szeroką skalę w Europie, w przypadku uczniów szkół średnich (w wieku 12-18 lat), kształcenia przez odkrywanie poprzez tworzenie rzeczywistego środowiska nauczania, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron w inicjowaniu i wdrażaniu zmian w szkołach.

ODKRYWANIE to, w kontekście kształcenia metodą IBSE, „celowy proces diagnozowania problemów, krytycznej analizy eksperymentów oraz dostrzegania alternatyw, planowania badań, sprawdzania przypuszczeń, szukania informacji, konstruowania modeli, dyskutowania z rówieśnikami i formułowania spójnych argumentów".

(Linn, Davis and Bell, 2004)

Konsorcjum złożone z ponad 60 partnerów z 11 krajów europejskich noszące nazwę ESTABLISH wspólnie pracowało nad czteroletnim projektem z zamiarem promowania i zachęcania do bardziej powszechnego zastosowania „kształceniaESTABLISH przez odkrywanie" (IBSE – Inquiry-Based Science Education) w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Członkowie konsorcjum współpracując z uczniami i nauczycielami, wspólnie opracowali i wdrożyli materiały do nauki przez odkrywanie oraz narzędzia oceny dostosowane do warunków kulturowych każdego kraju.

Innowacje w praktyce szkolnej zostały osiągnięte poprzez zaangażowanie uczestników projektu i wszystkich zainteresowanych w rozwój:

 • odpowiednich materiałów do nauczania i samodzielnej nauki wykorzystujących metodykę kształcenia przez odkrywanie (tematycznie sygnalizowanych m.in. przez środowiska naukowe i biznesowe),
 • odpowiedniego wsparcia dla dokształcających się nauczycieli oraz studentów kształcących Siudo pracy w tym zawodzie, w zakresie wdrażania kształcenia przez odkrywanie.

Rezultaty projektu ESTABLISH:

 • duża grupa nauczycieli w całej Europie, którzy posiadają umiejętności i doświadczenie w zakresie metodyki kształcenia poprzez odkrywanie w przypadku przedmiotów przyrodniczych;
 • opracowane właściwe metody kształcenia nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w tym zakresie, zarówno na poziomie dokształcania zawodowego nauczycieli, jak przygotowania pedagogicznego studentów;
 • promocja kształcenia przez odkrywanie wśród wszystkich zainteresowanych stron reprezentujących edukację, naukę i przemysł

Ulotka informacyjna projektu Pobierz tutaj

Plakat projektu Pobierz tutaj

Zespół realizujący projekt w Polsce:

 • dr Paweł Bernard,
 • dr Anna Białas,
 • dr Paweł Broś,
 • dr Małgorzata Krzeczkowska,
 • dr Ewa Odrowąż,
 • dr Elżbieta Szostak.

Koordynator główny projektu: dr Eilish McLoughlin Dublin City University

Strona projektu: www.establish-fp7.eu