SESJA 8.06.2018 - 55. Sesja Naukowa dla Nauczycieli

Program Sesji:

14.30-15.15 Zwiedzanie nowego budynku Wydziału Chemii

15.15-16.00
dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro (Uniwersytet Jagielloński)
Nie tylko smog. Wybrane zagadnienia z chemii środowiska.

16.00-16.20
dr hab. prof. UŁ Robert Zakrzewski (Uniwersytet Łódzki)
Trudności w sprawdzaniu zadań egzaminacyjnych.

16.20-16.45 przerwa kawowa

16.45-17.00
dr Beata Sobocińska (XLII LO w Krakowie)
W labiryncie nauki, czyli jak można wykorzystać uczelnie i inne instytucje naukowe do rozwoju pasji
i zainteresowań młodzieży licealnej.

17.00-17.15
dr Karol Dudek-Różycki, dr Michał Płotek (Uniwersytet Jagielloński)
Nowe inicjatywy Wydziału chemii dla uczniów i nauczycieli.

17.15-17.45 Działalność Sekcji Dydaktycznej PTChem

17.15-17.45 Sesja Posterowa

17.45-18.00 Dyskusja, wolne wnioski i komunikaty

Plakaty:

Ewa Augustyniak (AGH Wydział Humanistyczny, Katedra SOiAS),
Iwona Maciejowska (Uniwersytet Jagielloński, Zakład Dydaktyki Chemii)
Kształcenie kreatywności i samodzielnego myślenia na lekcjach chemii - po co, dlaczego i jak?

Magdalena Dorębska, Mariola Kaźmierczak, Paweł Stelmaszczyk, Ewelina Wronowska, Zuzanna Zawiślak (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
Chemia light? Gdzie szukać inspiracji i pomysłów na lekcje chemii? - refleksje studentów.

Anna Kaciczak-Domagała (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
Amfoteryczność tlenków i wodorotlenków - mój konspekt lekcji.

Andrzej J. Kałka (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
Fenomen mikroskali, czyli kinetyka i statyka chemiczna od podszewki.

Małgorzata Krzeczkowska (Uniwersytet Jagielloński, Zakład Dydaktyki Chemii),
Monika Trzeciak (Fundacja Uniwersytet Dzieci, Kraków)
Lubisz pomagać? Fascynuje Cię świat nauki? - wolontariusze Uniwersytetu Dzieci na warsztatach chemicznych.

Aleksandra Rzeszuto, Katarzyna Gołębiowska-Mendroch (Uniwersytet Jagielloński)
Biochemia w chemii w wydaniu szkolnym.

Elżbieta Serafin (Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni)
Metoda IBSE w praktyce. 100-lecie odzyskania niepodległości a rozwój przemysłu chemicznego w regionie.

 

24.02.2017 - 54. Sesja Naukowa dla Nauczycieli

Program Sesji:

dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Rola wsparcia chemicznego w odżwianiu roślin od starożytności po czasy współczesne.

mgr Kinga Orwat (Uniwersytet Jagielloński)
Hydroliza soli.

dr hab. prof. UŁ Robert Zakrzewski (Uniwersytet Łódzki)
Rewolucja? Ewolucja? Stagnacja? Uwstecznienie się? Kilka słów o podstawie programowej z 2017 roku.

 

20.05.2016 - 53. Sesja Naukowa dla Nauczycieli pt. Nowoczesna nauka i technologia w kształceniu szkolnym

Program Sesji:

Część 1.  Wydział Chemii UJ, Ingardena 3, sala audytoryjna 213

 • 15.00-15.45 - dr hab. Grzegorz Sulka (Wydział Chemii UJ, Grupa Nanostrukturalnych Materiałów):
  Nanotechnologia i sztuka - inspiracje wzajemne.
 • 15.45-16.20 - mgr Dorota Kamińska (OKE, EDO od 2006 r.): Matura z chemii z perspektywy egzaminatora.
 • 16.20-16.45 - dr Iwona Maciejowska (Wydział Chemii UJ, Zakład Dydaktyki Chemii):
  Wystawa uczniowska jako metoda kształcenia.
 • 16.45-17.15 - Wolne wnioski i komunikaty, przejście do Collegium Maius

Część 2.  Collegium Maius
17.15-18.00 - Zwiedzanie uczniowskiej wystawy interaktywnej „Witamy w Nanoświecie"

 

19-20.06.2015 - 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. „Problemy współczesnej dydaktyki przedmiotów przyrodniczych oraz możliwości ich rozwiązania" Program

Sesję zrealizowano w ramach realizacji projektów 7Programu Ramowego SAILS oraz IRRESISTIBLE:

                          

Wykłady:

 • dr hab. Wacław Makowski (UJ) „Nanonauki i nanotechnologia – prawdy i mity"
 • dr hab. M. Janiuk, dr Elwira Samonek-Miciuk (UMCS) „Wspieranie nauczycieli w realizacji celów edukacji przyrodniczej – Projekt PROFILES"
 • dr Grzegorz Gajek (UMCS) „Przyroda w liceum – projekt  POKL"
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP (UP Kraków) „Muzea przyrodnicze i nowe formy komunikacji i mediacji problemów przyrodniczych"
 • dr Iwona Maciejowska (UJ): „W trójkącie: pracownia badawcza - muzeum naukowe – szkoła"
 • prof. dr hab. Adam Płocki (UP Kraków): „Po co nam kostka i matematyczne dysputy o jej rzucaniu czyli rachunek prawdopodobieństwa w szkole jako matematyka z ludzką twarzą"

Komunikaty:

 • dr Małgorzata Krzeczkowska (UJ), dr Paweł Bernard (UJ), mgr Karol Dudek (UJ):  „Które paliwo jest najlepsze? Ocena umiejętności badawczych ucznia w projekcie SAILS"
 • dr Ewa Odrowąż (UJ), dr Paweł Bernard (UJ), mgr Karol Dudek (UJ): „Ocenianie umiejętności badawczych uczniów - zajęcia przygotowane w oparciu na jednostce dydaktycznej SAILS – Właściwości Polimerów"
 • dr Dagmara Sokołowska (UJ), mgr Mateusz Wojtaszek (UJ): „Odkrywanie przez dociekanie na lekcjach fizyki w szkole – implementacja jednostki lekcyjnej „Elektryczność" w czterech krajach europejskich"
 • mgr Mateusz Wojtaszek (UJ), dr Dagmara Sokołowska (UJ): „Mapy myśli jako narzędzie wspomagające implementację IBL w szkole"
 • dr Beata Sobocińska (Gimnazjum nr 2, Kraków): „Raport z badania Case Study przeprowadzonego podczas implementacji jednostki dydaktycznej - Dobór naturalny"
 • dr Małgorzata Brzustewicz (Centrum Kształcenia Ustawicznego, Bytom): „Propozycja ujednolicenia arkusza oceny eksperymentu i projektu edukacyjnego opartego na eksperymencie"
 • mgr Danuta Cieślik-Biernat, mgr Jolanta Posacka (ZSO nr 3 Gliwice): „Drożdże jako fakultatywne tlenowce"
 • mgr Karol Dudek (UJ), dr Paweł Bernard (UJ): „Wpływ szkolenia z pracy metodą IBSE na rozwój umiejętności rozumowania naukowego u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych"
 • dr Iwona Maciejowska (UJ): „W trójkącie: pracownia badawcza - muzeum naukowe – szkoła"
 • mgr Beata Sobesto (XV LO, Kraków), mgr Agnieszka Zaraska (VII Prywatne LO, Kraków; Gimnazjum nr 8, Kraków): „Realizacja zajęć szkolnych w ramach projektu IRRESISTIBLE"
 • dr hab. Robert Zakrzewski (UŁ), dr Wojciech Małecki (OKE Wrocław), dr Anna Wypych-Stasiewicz (UŁ), mgr Marta Jaksender (UŁ): „Selekcyjna i diagnostyczna funkcja egzaminu maturalnego"
 • mgr Anna Warchoł (UP Wrocław): „Elementy oceniania kształtującego w praktyce"
 • dr hab. Małgorzata Nodzyńska, dr Paweł Cieśla (UP Kraków): „Interaktywne komputerowe doświadczenia w nauczaniu chemii"
 • mgr Elżbieta Kawecka (OEIiZK Warszawa): „Zróbmy to razem - przykłady wykorzystania zasobów SCIENTIX na zajęciach przyrodniczych"
 • dr Maciej Kluza (Muzeum UJ), dr Iwona Maciejowska (UJ): „Muzeum jako miejsce edukacji nieformalnej w dziedzinie nauk przyrodniczych"
 • dr Agnieszka Siporska (UW Warszawa): „Czy naprawdę li i tylko z pamiętnika chemika? O synektyce…"
 • mgr Wioleta Kopek-Putała (Hradec Kralove): „Rysunek statyczny i dynamiczny w nauczaniu ucznia z trudnościami w nauce zagadnień dotyczących modelowego przedstawiania równań reakcji chemicznych"
 • dr Anna Florek, Marta Ściborska (ADE Gdańsk): „Uczę się chemii i przyrody"
 • mgr Dorota Kamińska (III LO Ostrowiec Świętokrzyski): „Projekt IRRESISTIBLE w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Warsztaty:

 • dr Paweł Cieśla (UP Kraków): „Badania wody i gleby - zajęcia terenowe"
 • dr Grzegorz Krzyśko  (UAM): „Sztuka w nauczaniu i sztuka nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej"
 • prof. dr hab. Hanna Gulińska,  dr Małgorzata Bartoszewicz (UAM): „Mobilna edukacja w szkole gimnazjalnej - chemia na tabletach"
 • dr hab. R. M. Janiuk, dr Elwira Samonek-Miciuk (UMCS): „Wykorzystanie modułów dydaktycznych projektu PROFILES w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych"
 • dr Paweł Bernard (UJ) "Ocena uczniów pracujących metodą IBSE na lekcjach chemii"
 • dr Dagmara Sokołowska (UJ) "Ocena uczniów pracujących metodą IBSE na lekcjach fizyki"
 • dr Lucyna Paul (UJ), dr Robert Czuchnowski (UJ) "Ocena uczniów pracujących metodą IBSE na lekcjach biologii"

Plakaty 2015

 

11.04.2014 r.

Wykład:

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
Allosteryczny model uczenia się przedmiotów przyrodniczych w świetle założeń konstruktywizmu.

Komunikaty:

dr Beata Sobocińska
IBSE w praktyce.

dr Paweł Bernard
Narzędzia oceny uczniów pracujących metodami IBSE.

dr Ewa Odrowąż
Ocenianie IBSE podczas gimnazjalnego testu kompetencji i egzaminu maturalnego.

dr Iwona Maciejowska
Stosowanie metod IBSE w kontekście odpowiedzialnych badań i innowacji. IRRESISTIBLE - nowy projekt realizowany na WCh UJ.

Sesja posterowa "Nauczanie z zastosowaniem metod aktywizujących".

 

22.11.2013 r.

Wykład

Dr Michał M. Poźniczek (laureat medalu PTChem im. J. Harabaszewskiego)
Losy nauczania chemii w Polsce na przestrzeni ostatniego wieku.

Komunikaty:

1) dr Barbara Pac (laureatka wyróżnienia PTChem im. Z. Matysikowej )
Prawda czy fałsz? Zadania dla nauczycieli.

2) dr Zofia Kluz
Obawy i zagrożenia wynikające z nowej podstawy programowej w nauczaniu chemii.

3) dr Iwona Maciejowska, dr Paweł Bernard
Co nowego w projektach skierowanych do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ramach 7. Programu Ramowego ESTABLISH, SAILS oraz IRRESISTIBLE?

4) dr hab. Ewa WitekPTChem wczoraj i dziś.

 

7.06.2013 r.

Wykład

dr hab. Kinga Góra-Marek – Zeolity na receptę.

Komunikaty:

1) dr Małgorzata Krzeczkowska – Metody poszukujące w edukacji domowej.

2) mgr Kinga Orwat
Amfoteryczność wodorotlenku glinu - przykład doświadczeń o charakterze IBSE.

3) mgr Anna Warchoł
Metoda projektów w nauczaniu przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

30.11.2012 r.

Wykład

dr Barbara Petelenz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
Maria Skłodowska-Curie i jej szkoły od carskiego gimnazjum po Instytuty Radowe.

Komunikaty:

1) dr Michał M. Poźniczek, dr Zofia Kluz (Zakład Dydaktyki Chemii UJ)
Przygotowanie absolwentów gimnazjów do zgłębiania tajemnic chemii w liceum.

2) dr Barbara Pac (Zakład Chemii Teoretycznej UJ, II LO w Krakowie)
Z nową podstawą programową na co dzień.

3) dr Ewa Odrowąż, dr Iwona Maciejowska, dr Paweł Bernard (Zakład Dydaktyki Chemii UJ)
Doskonalenie zawodowe w zakresie nauczania kształtującego podstawy badawcze uczniów propozycje na rok 2012/13.

4) dr Alicja Rafalska-Łasocha (Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ)
Międzynarodowy konkurs dla uczniów "Chemia w służbie społeczeństwa".

 

20.04.2012 r.

Wykład

dr hab. Konrad Szaciłowski, prof. AGH Chemia piwa.

Komunikaty:

1) dr Małgorzata Krzeczkowska, dr Iwona Maciejowska, lic. Karol Dudek
(Zakład Dydaktyki Chemii UJ) Nauczanie kształtujące postawy badawcze uczniów nowe materiały dydaktyczne projektu ESTABLISH.

2) dr Paweł Bernard (Zakład Dydaktyki Chemii UJ) Ocenianie uczniów z zakresu kompetencji badawczych na egzaminie gimnazjalnym i maturze. Projekt SAILS.

Plakaty 2012

 

25.11.2011 r.

Wykład

dr hab. Barbara Rys (Zakład Chemii Organicznej UJ) Sekrety kolorów – krótka kronika barwników.

Komunikaty:

1) dr Zofia Kluz (Zakład Dydaktyki Chemii UJ) Matura 2011 – kontrowersje i zastrzeżenia.

2) Karol Dudek (Zakład Dydaktyki Chemii UJ) Warsztaty dla maturzystów – nowa inicjatywa Wydziału Chemii.

3) dr Ewa Odrowąż (Zakład Dydaktyki Chemii UJ) Nowa forma egzaminu gimnazjalnego.

4) Michał Płotek (Naukowe Koło Chemików UJ) Związki kompleksowe i ich potencjalne zastosowanie w terapii antynowotworowej.

5) Magdalena Garnysz (Naukowe Koło Chemików UJ) Chemia w antropologii.

 

3.06.2011 r.

Wykład

mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak (Dyrektor Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie) -
Maria Curie-Skłodowska w 100 rocznicę otrzymania Nagrody Nobla.

Komunikaty

1) prof. dr hab. Barbara Oleksyn (Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki UJ) - Nie tylko Maria Curie-Skłodowska...

2) dr Ewa Odrowąż, mgr Magdalena Calik, mgr Agnieszka Walczak (Zakład Dydaktyki Chemii UJ, Gimnazjum O. Pijarów) - Rok Chemii - inicjatywy podejmowane w szkole.

3) dr Iwona Maciejowska (Zakład Dydaktyki Chemii UJ) - IBSE- co nowego w projekcie ESTABLISH.

 

26.11.2010 r.

Wykład

Dr hab. Szczepan Zapotoczny – „Zwykłe" szczotki – niezwykłe zastosowania.

Komunikaty

1) dr Zofia Kluz, dr Michał M. Poźniczek – Przygotowanie uczniów do percepcji wiedzy w liceum w świetle wyników badań przeprowadzonych w roku 2009/2010.

2) dr Ewa Odrowąż – Lekcje powtórzeniowe w gimnazjum.

3) dr Małgorzata Krzeczkowska – „Od mikro do makroświata" – lekcja powtórzeniowa w liceum.

4) dr Paweł Bernard – Szkolne eksperymenty ilościowe – nie taki diabeł straszny....

5) dr Iwona Maciejowska – Projekt ESTABLISH – zaproszenie do współpracy.

 

19.04.2010 – Sesja Plakatowa

Wykład

Prof. dr hab. Jerzy Datka (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ) - Zeolity, katalizatory i nośniki.

Komunikaty

1) dr Elżbieta Szostak, dr Joanna Hetmańczyk (Zakład Dydaktyki Chemii UJ) - Rozwój wiedzy o budowie atomów.

2) mgr Bożena Cabaj-Miciak (ZSOI Nr 6 w Krakowie), dr Ewa Odrowąż (Zakład Dydaktyki Chemii UJ) - Ocena prac konkursowych – konkurs dla gimnazjalistów.

3) dr Zofia Kluz, dr Michał M. Poźniczek (Zakład Dydaktyki Chemii UJ) - Ocena prac konkursowych – konkurs dla licealistów.

4) dr Krystyna Łopata (Zakład Dydaktyki Chemii UJ), dr Anna Reizer (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ) - Warsztaty Olimpijskie na Wydziale Chemii UJ – przygotowanie uczniów do olimpiady chemicznej.

Plakaty 2010

 

20.11.2009 r.

Wykład:
Dr hab. Ewa Witek (Zakład Technologii Chemicznej UJ) - Rola przypadkowych odkryć w rozwoju chemii polimerów.

Komunikaty

1) Prof. Arnim Lühken, prof. Hans Joachim Bader, mgr Kamil Szczupał (Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem) - Wykorzystanie kuchenki mikrofalowej na lekcjach chemii w celu ukazania wybranych procesów przemysłowych.

2) Mgr Bożena Cabaj-Miciak, mgr Ewa Rzepecka (ZSOI nr 6 - Gimnazjum nr 74 w Krakowie) - Znaczenie chemii w życiu codziennym, czyli o zasadzie wiązania teorii z praktyką.

3) Mgr Jadwiga Pawłat (XIV LO w Krakowie) - „A bodajbyś się chemii uczył" – czyli jak przekonać młodzież, jaka jest rola chemii.

 

3.04.2009 r. – Sesja Plakatowa

„Scenariusze lekcji bieżących i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych prezentujące problemy:
a) Tlenki w programach szkolnych;
b) Woda to też tlenek."


Wykład
prof. dr hab. Zbigniew Sojka (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Katalityczny rozkład tlenków azotu - a verbis ad verbera, czyli jak chemia może przyczynić się do poprawy środowiska.

Komunikaty
1) mgr Gabriela Osiecka (Zespół Szkół w Niepołomicach)
Osobliwości tlenku węgla(IV).

2) dr Joanna Hetmańczyk (Zakład Dydaktyki Chemii UJ i VII LO w Krakowie)
Różne spojrzenia na wodę. Woda i jej struktura molekularna w różnych stanach skupienia.

3) dr Elżbieta Szostak
(Zakład Dydaktyki Chemii UJ i Katolickie LO im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie)
O tlenkach mieszanych też uczymy w szkole.

4) red. mgr Jadwiga Sobczak (WSiP)
Aktualna oferta Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Plakaty 2009


28.11.2008 r.

Wykład
prof. dr Adam Bielański (Wydział Chemii UJ)
Woda, związek bardzo pospolity.

Komunikaty
1) dr Barbara Pac (Wydział Chemii UJ, II LO w Krakowie)
Typowe błędy popełniane przez młodzież na egzaminie maturalnym.

2) dr Ewa Odrowąż
(Zakład Dydaktyki Chemii UJ, Gimnazjum nr 52 Ks. Pijarów w Krakowie)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2008 roku.

3) mgr Anna Pregler (OKE w Krakowie)
Typowe błędy popełniane przez młodzież na sprawdzianie po szkole podstawowej w zadaniach z przyrody.

4) mgr Małgorzata Knap (III LO w Krakowie)
Przygotowanie młodzieży do percepcji wiedzy w LO.

5) dr Ewa Odrowąż (Zakład Dydaktyki Chemii UJ, Gimnazjum nr 52 w Krakowie),
dr M. M. Poźniczek (Zakład Dydaktyki Chemii UJ, III LO w Krakowie)
Co dalej z reformą oświaty?


18.04.2008 r. – Sesja Plakatowa

„Scenariusze lekcji bieżących i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych prezentujące problemy:
a) Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów;
b) Ścieżki międzyprzedmiotowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych;
c) Stan równowagi w reakcjach chemicznych."


Wykład
dr hab. Małgorzata Barańska (Zakład Fizyki Chemicznej UJ)
Natura czy wynaturzenie – wykorzystanie białek fluorescencyjnych w transformacji genetycznej.

Komunikaty
1) mgr Sylwia Gawęda (doktorantka w Zakładzie Chemii Nieorganicznej UJ)
Elektroniczne nosy czyli zastosowania biosensorów.

2) mgr Paweł Bernard (doktorant w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ)
Stan równowagi chemicznej (nie)trudny dział chemii ogólnej – propozycje
zajęć w LO.


3) dr Michał M. Poźniczek (Zakład Dydaktyki Chemii UJ)
Proponowana reforma edukacji.

4) red. mgr Jadwiga Sobczak (WSiP)
Aktualna oferta Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Plakaty 2008


16.11.2007 r.

Wykład
dr Zofia Kluz (Zakład Dydaktyki Chemii UJ)
Chemia wczoraj i dziś.

Komunikaty
1) mgr Anna Kandia (Gimnazjum Nr 41 w Krakowie), dr Zofia Kluz,
dr Ewa Odrowąż, dr Michał M. Poźniczek (Zakład Dydaktyki Chemii UJ)
Przyczyny obecnych trudności w nauczaniu chemii w gimnazjum.

2) mgr Agata Zegar (II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)
Między gimnazjum a liceum.

3) mgr Paweł Broś, dr hab. Anna Migdał-Mikuli (Zakład Dydaktyki Chemii UJ)
Pierwsze chwile w nowej rzeczywistości, czyli o trudnościach studentów I roku.

4) mgr Paweł Bernard, mgr Paweł Broś, dr hab. Anna Migdał-Mikuli,
dr Michał M. Poźniczek (Zakład Dydaktyki Chemii UJ)
Portal dla uczniów przygotowujących się do matury z chemii: www.chemiawlo.pl


13.04.2007 r. – Sesja Plakatowa

„Scenariusze lekcji bieżących i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych prezentujące problemy:
a) kwasów i zasad,
b) jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów"


Wykłady
1) dr hab. Barbara Krajewska (Zakład Chemii Ogólnej UJ)
Co na wierci dziurę w brzuchu? – Helicobacter pylori.

2) prof. dr hab. Martin Bílek (Uniwersytet w Hradec Králové, Republika Czeska)
Chemia w dobie reform programu nauczania w czeskim szkolnictwie.

Komunikaty
1) mgr Paweł Bernard, mgr Paweł Broś (Zakład Dydaktyki Chemii UJ), mgr Kamil Szczupał (Publiczne Salezjańskie LO w Krakowie)
Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu chemii.

2) mgr Kamil Szczupał, mgr Tomasz Polak (Publiczne Salezjańskie LO w Krakowie)
Konkurs chemiczno-informatyczny dla uczniów gimnazjum i liceum.

3) mgr Jadwiga Sobczak (WSiP)
Aktualna oferta Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Plakaty 2007


17.11.2006 r.

Wykład
dr hab., prof. UJ Janusz Jamrozik (Zakład Chemii Organicznej UJ)
Chemia na przekór Słońcu.

Komunikaty
1) dr Halina Borowiec (Zakład Chemii Organicznej UJ)
Problemy z nomenklaturą, czyli jak poprawnie układać nazwy związków organicznych.

2) mgr Maria Korzeniowska (CDN Sanok)
Regionalne konkursy wiedzy chemicznej dla gimnazjalistów.

3) dr Zofia Kluz, dr Michał M. Poźniczek (Zakład Dydaktyki Chemii UJ)
Historia i dzień dzisiejszy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla liceów.


14.01.2006 r.
Wspólnie z Wydziałem Edukacji UMK – Stanowisko ds. Metodyki Nauczania

„Dokąd zmierza chemia w polskiej edukacji?"

Wykłady
1) prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski (Instytut Psychologii PAN w Warszawie)
Co zmienić w Projekcie Podstawy Programowej.

2) prof. dr hab. Zofia Stasicka (Wydział Chemii UJ)
Co powinien zawierać nowoczesny podręcznik chemii.

Komunikaty
1) mgr Lidia Wasyłyszyn (Doradca Metodyczny Nauczania Chemii)
Problemy nauczycieli chemii.

2) prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań), mgr Krzysztof Kuśmierczyk (V LO w Warszawie)
Czy i jak pracujemy na Projektem Podstawy Programowej dla przedmiotu chemia.

3) mgr Beata Orska, mgr Maria Kluz (I LO w Krakowie)
Uwagi nauczycieli do Projektu Podstawy Programowej z chemii.

4) mgr Anna Kandia (Gimnazjum Nr 41 w Krakowie), mgr Elżbieta Dobrowolska (Gimnazjum Nr 9 w Krakowie)
Projekt Podstawy Programowej nauczania chemii w gimnazjum a możliwości jego realizacji.

5) dr Jacek Kulig, dr Józef Głowacki (Akademia Świętokrzyska)
Uwagi na temat przygotowania studentów chemii do zawodu nauczyciela.

6) prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań)
Tablica Interaktywna Starboard w kształceniu chemicznym.


18.11.2005 r.

„Katalizatory i ich rola w chemii i ochronie środowiska"

Wykład
dr hab. Andrzej Kotarba (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Chleb z powietrza.

Komunikaty
1) dr Józef Głowacki (Akademia Świętokrzyska)
Katalizatory – ich rola w reakcjach chemicznych.

2) mgr Jacek H. Graff
Enzymy to też katalizatory

3) mgr Gabriela Osiecka (Zespół Szkół im. S. Staszica w Tarnobrzegu)
Katalizatory w doświadczeniach szkolnych.

4) dr Zofia Kluz (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Informacje i XIII Szkole Dydaktyki Chemii.


1.04.2005 r. – Sesja Plakatowa

„Rola lekcji powtórzeniowych w procesie dydaktycznym"

Wykład
dr Anna Kolasa (Zakład Chemii Organicznej UJ)
Nomenklatura związków organicznych.

Komunikaty
1) mgr Aneta Piotrowska, mgr Lidia Wasyłyszyn (Gimnazjum Nr 37 w Krakowie)
„Alkohole" – lekcja powtórzeniowa w III klasie gimnazjum.

2) mgr Iwona Rożek (Gimnazjum Nr 1 w Krakowie), mgr Ewa Rzepecka (ZSOI Nr 6 w Krakowie)
Scenariusze lekcji powtórzeniowych z chemii w liceum ogólnokształcącym – profil podstawowy.

3) dr Zofia Kluz, dr Michał M. Poźniczek (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ), mgr Małgorzata Knap, mgr Anna Kuliga (III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)
Nowa matura zbliża się szybkimi krokami.

Plakaty 2005

19.11.2004 r.

„Przygotowanie uczniów do egzaminów sprawdzających"

Wykład
prof. dr hab. Zofia Stasicka (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Ocena podręczników szkolnych prowadzona przez Komisję Polskiej Akademii Umiejętności.

Komunikaty

1) mgr Bożena Cabaj-Miciak , mgr Ewa Rzepecka (ZSOI Nr 6 w Krakowie)
Przygotowanie uczniów do badania kompetencji z przyrody po szkole podstawowej.

2) dr Ewa Odrowąż (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Egzamin z przedmiotów przyrodniczych po gimnazjum po raz czwarty.

3) dr Barbara Pac (II LO w Krakowie, Zakład Chemii Teoretycznej UJ)
Z nową maturą na co dzień.

4) mgr Kamil Szczupał (Publiczne Salezjańskie LO w Krakowie)
Samodzielna praca uczniów jako forma przygotowania do matury.


2.04.2004 r. – Sesja Plakatowa

„Rola doświadczeń i modeli w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych"

Wykład
prof. dr hab. Krystyna Dyrek (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Wszechobecne rodniki – zagrożenie czy dobrodziejstwo?

Komunikaty
1) mgr Bożena Cabaj-Miciak, mgr Ewa Rzepecka (ZSOI Nr 6 w Krakowie), mgr Lidia Wasyłyszyn (Gimnazjum Nr 37 w Krakowie)
Rola modeli w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej i chemii w gimnazjum.

2) mgr Maria Mistygacz, mgr Dorota Kocjan (I LO w Bochni), mgr Joanna Mistygacz (PLSP w Nowym Wiśniczu)
Rola modeli w nauczaniu chemii w szkołach ponadgimnazjalnych.

3) mgr Jadwiga Sobczak (WSiP)
Aktualna oferta Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Plakaty 2004

21.11.2003 r.

„Badanie kompetencji – nowa rzeczywistość szkolna i nowe problemy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych"

Wykład
prof. dr hab. Zofia Stasicka (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Rola związków koordynacyjnych w środowisku.

Komunikaty
1) mgr Bożena Cabaj-Miciak (ZSOI Nr 6 w Krakowie)
Reforma edukacji a wyniki nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i gimnazjum.

2) dr Barbara Sagnowska (Wydawnictwo ZamKor)
Informator maturalny w fizyki.

3) mgr Marzanna Wikiera (II LO w Krakowie), mgr Beata Jancarz (VIII LO w Krakowie)
Matura z biologii wczoraj i dziś.

4) dr Zofia Kluz, dr Ewa Odrowąż, dr Michał M. Poźniczek
(Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Matura z chemii – przeszłość i teraźniejszość.


11.04.2003 r. – Sesja Plakatowa

„Chemia a edukacja prozdrowotna"

Wykład
prof. dr hab. Barbara Zaleska (Zakład Chemii Organicznej UJ)
Bioaktywne połączenia naturalne.

Komunikaty
1) mgr Agnieszka Porębska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie)
Realizacja ścieżki prozdrowotnej w szkole podstawowej.

2) mgr Maria Mistygacz (I LO w Bochni)
Rola chemii w ochronie zdrowia.

3) mgr Jadwiga Sobczak (WSiP)
Aktualna oferta Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.


15.11.2002 r.

„Nauczanie chemii w zreformowanym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym"

Wykład
prof. dr hab. Zofia Stasicka (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Nomenklatura związków chemicznych.

Komunikaty
1) dr Zofia Kluz, dr Michał M. Poźniczek (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Jedna z koncepcji nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym.

2) mgr Anna Kandia (Gimnazjum Nr 41 w Krakowie)
Refleksje po trzech latach nauczania chemii w gimnazjum.

3) mgr Paweł Broś, mgr Magdalena Bryk (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Środki dydaktyczne wspomagające nauczanie przyrody.


19.04.2002 r. – Sesja Plakatowa

„Promocja przedmiotów przyrodniczych"

Wykład
prof. dr hab. Krystyna Dyrek (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Wszechobecne promieniowanie jonizujące – korzyści i zagrożenia.

Komunikaty
1) dr Michał M. Poźniczek (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Konkursy przedmiotowe jako forma promocji nauk przyrodniczych.

2) dr Barbara Pac (II LO w Krakowie, Zakład Chemii Teoretycznej UJ)
Dni chemii – popularyzacja nauk przyrodniczych.

3) mgr Jadwiga Sobczak (WSiP)
Aktualna oferta Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.


16.11.2001 r.

„Reforma edukacji"

Wykład
prof. dr hab. Jerzy Silberring (Zakład Neurobiochemii UJ)
Współczesne wyzwania neurobiochemii.

Komunikaty
„Badanie kompetencji – sprawa nadal otwarta"

1) mgr Bożena Cabaj-Miciak (Szkoła Podstawowa Nr 98 w Krakowie)
Badanie kompetencji w szkole podstawowej.

2) mgr Anna Kandia (Gimnazjum Nr 41 w Krakowie)
Badanie kompetencji w gimnazjum.

3) dr Zofia Kluz (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Próbna matura z chemii.


6.04.2001 r. – Sesja Plakatowa

„Przemiany energetyczne zachodzące w przyrodzie"

Wykład
prof. dr hab. J. Konarski
Energetyka reakcji chemicznych.

Komunikaty
1) mgr Beata Orska, mgr Maria Kluz (I LO w Krakowie)
Źródła energii i formy jej wykorzystania.

2) mgr Danuta Jankisz (ZSCh w Jaśle), mgr Juliusz Jankisz (I LO w Jaśle)
Energetyka przemian biochemicznych.

3) mgr Jadwiga Pawłat (XIV LO w Krakowie)
Krótka rozprawa między chemikiem a fizykiem na temat energetycznych przemian fizykochemicznych.


24.11.2000 r.

Wykład
prof. dr hab. Zofia Stasicka (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Światło i materia.

Komunikaty
1) mgr Bożena Cabaj-Miciak (Szkoła Podstawowa nr 98 w Krakowie)
Treści chemiczne w nauczaniu przyrody.

2) mgr Anna Kandia (Gimnazjum nr 41 w Krakowie)
Badanie kompetencji – nowa rzeczywistość szkolna.

3) mgr Janina Lasota (I LO w Olkuszu)
Wymagania z chemii stawiane absolwentom szkół ponadpodstawowych przez wyższe uczelnie na egzaminach wstępnych.

4) dr Barbara Pac (II LO w Krakowie, Zakład Chemii Teoretycznej UJ)
Wątpliwy awans nauczyciela.


14.04.2000 r. – Sesja Plakatowa

Wykład
prof. dr hab. Zdzisław Żak (Instytut Biologii Molekularnej UJ)
Co to jest biotechnologia?

Komunikaty
1) dr Małgorzata Krzeczkowska (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Korelacja między przedmiotami przyrodniczymi w nauczaniu chemii w gimnazjum.

2) mgr Małgorzata Knap (III LO w Krakowie)
Korelacja między przedmiotami przyrodniczymi w nauczaniu chemii w liceum.

3) mgr Jadwiga Sobczak (WSiP)
Co Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne przygotowują dla nauczycieli i uczniów?


26.11.1999 r.

Wykład
prof. dr hab. Piotr Tomasik (Katedra Chemii Akademii Rolniczej w Krakowie)
Polisacharydy – skarb nadchodzącego tysiąclecia.

Komunikaty
1) mgr Jacek H. Graff (Liceum Ogólnokształcące P.P. Prezentek w Krakowie)
Biologiczna rola cukrowców.

2) mgr Ewa Odrowąż (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Środki dydaktyczne wspomagające realizację zagadnień związanych z chemią cukrów.

3) mgr Krystyna Traple
Działalność zespołu przedmiotowego – chemia przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

4) mgr Anna Kandia (Gimnazjum Nr 41 w Krakowie)
Badanie kompetencji uczniów z przedmiotów przyrodniczych po ukończeniu gimnazjum.

5) dr Zofia Kluz (Zakład Metodyki Nauczania Chemii UJ)
Egzamin dojrzałości z chemii wczoraj, dziś, jutro.


24.04.1999 r. – Sesja Plakatowa

„Układ okresowy – pierwiastki bloku s, p, d"

Wykład
prof. dr hab. Alina Samotus (Zakład Chemii Nieorganicznej UJ)
Współczesny układ okresowy pierwiastków.

Komunikaty
1) dr Józef Głowacki (Instytut Chemii WSP w Kielcach)
Tlen – pierwiastek kontrowersyjny.

2) mgr Agata Patriak (XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)
Pierwiastki bloku d w programie liceum ogólnokształcącego.

3) mgr Ilona Dziuba (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce)
Elementy chemii nieorganicznej w gimnazjum.


27.11.1998 r.

„Organiczne związki chemiczne zawierające azot"

Wykład
prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed (Zakład Chemii Organicznej UJ)
Azotowe związki organiczne.

Komunikaty
1) mgr Dorota Lewandowska (Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie)
Białka w programie szkoły podstawowej.

2) mgr Jadwiga Pawłat, mgr Mariola Reguła (XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)
Aminokwasy w programach klas biologiczno-chemicznych.

3) mgr Maria Mistygacz, mgr Dorota Kocjan (Liceum Ogólnokształcące w Bochni)
Doświadczenia chemiczne ilustrujące właściwości białek.

4) mgr Leszek Lidwin, mgr Beata Romankiewicz (XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)
Zasady azotowe w programach klas biologiczno-chemicznych.