Nad programem studiów czuwa Rada Programowa w składzie:

•       dr Paweł Bernard (przewodniczący)
•       dr hab. Wacław Makowski
•       dr hab. Elżbieta Szostak
•       dr hab. Dariusz Cież
•       dr Iwona Maciejowska
•       dr Ewa Odrowąż
•       dr Agata Lada