W styczniu 2012 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą zespoły z Irlandii, Szwecji, Dani, Węgier, Grecji, Niemiec, Słowacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Turcji i Polski. Rozwój i wdrażanie do szkół nauczania przez odkrywanie (IBSE – Inquiry Based Science Education) jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Wiele elementów IBSE wkracza również do polskich szkół wraz z obecną reformą programową.

Celem projektu SAILS jest:

  • popularyzacja nauczania przez odkrywanie,
  • rozwój programów nauczania,
  • rozwój IBSE, a w szczególności opracowanie strategii oceniania uczniów uczących się w oparciu o odkrywanie.
  • szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie stosowania nauczania przez odkrywanie.​

 

Zastosowane komplementarne podejście do rozwoju i promocji IBSE powinno ułatwić polskim nauczycielom prowadzenie lekcji opartych o nauczanie przez odkrywanie i ocenianie uczniów pracujących tą metodą. Projekt realizowany jest przez pracowników Wydziału Chemii; Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Instytutu Fizyki UJ:

Wydział Chemii

dr Paweł Bernard - koordynator,

dr Paweł Broś,

dr Iwona Maciejowska,

mgr Kinga Orwat,

mgr Karol Dudek,

Instytut Fizyki

dr Dagmara Sokołowska,

mgr Grzegorz Brzezinka,

mgr Mateusz Wojtaszek,

Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

dr Robert Czuchnowski,

dr Lucyna Paul.

 

Koordynator główny projektu: dr Odilla Finlayson Dublin City University

Międzynarodowa strona projektu: www.sails-project.eu

Projekt SAILS uzyskał dofinansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej [FP7/2007-2013], zgodnie z umową nr 289085, oraz dofinansowanie ze środków na naukę w latach 2013-2015, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.