Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów - część 1

Druk publikacji sfinansowano z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach projektu ESTABLISH

Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2011-2013
przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W140/2011.

 

I.  IBSE – Inquiry Based Science Education

W rozdziale opisano podstawy teoretyczne metodologii IBSE. Zwrócono uwagę na potrzeby i możliwości kształcenia postaw badawczych uczniów w polskiej szkole.

 

Podstawy metodologii IBSE

Paweł Bernard, Anna Białas, Paweł Broś, Ton Ellermeijer, Ewa Kędzierska, Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż, Elżbieta Szostak

Metoda naukowa w edukacji – garść refleksji

Iwona Maciejowska

Co badać? Gdzie szukać tematów? – konteksty IBSE

Iwona Maciejowska, Małgorzata Krzeczkowska

Kształtowanie postaw i umiejętności badawczych ucznia w nowej podstawie programowej. Efekty kształcenia i ich ewaluacja

Iwona Maciejowska

Możliwości kształtowania postaw badawczych uczniów na lekcjach przyrody

Czesław Puchała

Dyskusja – metodą skutecznego porozumiewania się

Ewa Odrowąż

Rola praktycznych zajęć laboratoryjnych w ukierunkowaniu zainteresowań chemicznych i kształtowaniu postaw badawczych uczniów

Jolanta Sawicka

 

II. Projekty edukacyjne – z doświadczeń własnych nauczycieli

Jedną z metod, które umożliwiają kształtowanie postaw i umiejętności badawczych uczniów są bez wątpienia projekty edukacyjne, a zwłaszcza te o charakterze naukowym. Od roku szkolnego 2009/10 uczniowie gimnazjum są zobowiązani do udziału w nich. Praca metodą projektów stosowana jest również w szkołach ponadgimnazjalnych. W rozdziale II zebrano opisy działań nauczycieli – praktyków, stosujących tę metodę. Zakres samodzielności uczniów w opisanych działaniach jest bardzo zróżnicowany. Trzeba także przyznać, że w niektórych przypadkach odejście od tradycyjnej, wiodącej roli nauczyciela okazuje się nadzwyczaj trudne.

 

Co jest, a co nie jest pracą metodą projektu edukacyjnego?

Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż

Promieniotwórczość wokół nas – korzyści i zagrożenia

Magdalena Calik, Ewa Odrowąż, Agnieszka Walczak

Spotkanie z chemią

Elżbieta Milewska

Kropla wody – kroplą życia

Maria Korzeniowska

Filmowa chemia

Halina Szczepaniec

Chemia w małej skali

Danuta Jesiak

Jaka jest rola chemii w życiu gimnazjalisty?

Monika Nosal

Bezpieczne wybuchy" – pomysł na bezpieczeństwo na lekcjach chemii. Refleksje nauczyciela

Małgorzata Nodzyńska

Czy organizm ludzki może zrezygnować z tłuszczów?

Dorota Kędzierska

Kationy w analizie chemicznej

Renata Gwóźdź

Szkolny pokaz doświadczeń chemicznych

Anna Macikowska, Maria Pukianiec

Czy reklama kłamie?

Małgorzata Krzeczkowska

Chemia gleby - zastosowanie testu biologicznego w ocenie gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Jacek Antonkiewicz

Projekt edukacyjny prowadzony zgodnie z założeniami nauczania przez odkrywanie na przykładzie matury międzynarodowej IB

Paweł Bernard

 

III. Projekty edukacyjne – wyniki prac grupowych zrealizowanych podczas szkoły letniej projektu ESTABLISH w Stryszawie (2011)

Nauczyciele z całej Polski - uczestnicy szkoły letniej w Stryszawie, mieli możliwość przypomnienia sobie podstawowych informacji na temat metody projektu. Następnie, pracując w 5–6 osobowych grupach, tworzyli plany projektów edukacyjnych na wylosowany temat. Wykorzystali do tego swoje doświadczenie, zasoby Internetu, wyniki dyskusji itd. W tym rozdziale przedstawiono wyniki ich pracy. Czytelnicy chcący wykorzystać dany pomysł we własnej szkole powinni go uszczegółowić, dopasować do lokalnych warunków i realnych możliwości.

 

Dlaczego warto segregować odpady?

Magdalena Calik, Edyta Firszt, Elżbieta Jarosławska – Hołda, Anna Kotuła, Elżbieta Mrzygłód, Jolanta Olszewska

Jesteśmy dziećmi światła - czyli do czego potrzebne jest nam światło?

Danuta Bryk, Monika Nosal, Renata Rajczakowska, Agnieszka Skrzyńska, Lidia Talar

Czy zawsze przedmioty stalowe ulegają korozji?

Agnieszka Janas, Barbara Cecot, Dorota Kamińska, Dorota Kędzierska, Małgorzata Gwóźdź, Renata Gwóźdź

Jak odczyn roztworów wpływa na nasze życie?

Ewa Kawula, Dorota Kocjan, Beata Sobesto, Małgorzata Spalik, Elżbieta Staszel, Agnieszka Zaraska

Co dostarcza energii człowiekowi, gospodarce i z jakim skutkiem?

Elżbieta Gorgoń, Mariola Kozłecka, Anna Macikowska, Bożena Pieniążek, Maria Pukianiec

 

IV. Nauczanie i uczenie się przez odkrywanie/dociekanie naukowe podczas lekcji i wycieczek naukowych

Nie tylko metoda projektów sprzyja kształtowaniu postaw i umiejętności badawczych uczniów. Nauczanie przez odkrywanie można realizować także w trakcie lekcji bieżących, powtórzeniowych lub wycieczek naukowych. Poniższy rozdział zawiera scenariusze zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metodologii IBSE. Szczególnie warte polecenia jest samodzielne formułowanie przez uczniów pytań badawczych, planowanie i dyskusja wyników eksperymentów.

 

Badanie właściwości metali – metoda modułowa

Weronika Socha

Powtórzenie wiadomości z zakresu reakcji w roztworach wodnych

Dorota Kocjan

Z jakimi substancjami reagują kwasy?

Agnieszka Janas

Dlaczego mydła służą do prania i mycia?

Beata Sobesto, Agnieszka Zaraska

Zajęcia terenowe jako metoda służąca kształtowaniu postaw badawczych

Iwona Maciejowska

Jak energią ze słońca można uprażyć kukurydzę?

Grażyna Gaj

 

Informacje o autorach

 

Prace zawarte w niniejszej książce podlegały recenzji merytorycznej, jednakże zostały wydrukowane na odpowiedzialność autorów.

 

Redakcja:

Iwona Maciejowska, Ewa Odrowąż

Projekt okładki, korekta i skład:

Paweł Broś

ISBN 978-83-921505-9-6

 

Publikacja:

Wydział Chemii UJ

ul. Ingardena 3

30-060 Kraków