AKTUALNE PROBLEMY DYDAKTYKI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

ISBN 978-83-943754-8-5

Druk publikacji sfinansowano w ramach projektu IRRESISTIBLE

(Including Responsible Research and Innnovation in Cutting Edge Science and

Inquiry-based Science Education to Improve Teacher's Ability of Bridging

Learning Environments).

Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków na naukę

nr W16/7.PR/2015.

 

I PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

 

Muzeum jako miejsce edukacji nieformalnej z zakresu nauk przyrodniczych

Maciej Kluza, Iwona Maciejowska

 

Wystawa interaktywna przygotowana przez uczniów jako narzędzie edukacji nieformalnej na przykładzie projektu IRRESISTIBLE

Maciej Kluza

 

Nanozłoto - realizacja zajęć szkolnych w ramach projektu IRRESISTIBLE

Beata Sobesto, Agnieszka Zaraska

 

Podróż w głąb katalizatora – realizacja projektu IRRESISTIBLE w Liceum Ogólnokształcącym nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dorota Kamińska

 

Im dalej w las, tym więcej drzew - ocenianie uczniów samodzielnie dociekających wiedzę

Paweł Bernard, Karol Dudek, Kinga Orwat

 

Ocenianie uczniów pracujących metodą IBSE na przykładzie jednostki dydaktycznej SAILS „Elektryczność"

Dagmara Sokołowska, Mateusz Wojtaszek

 

Propozycja arkusza oceny eksperymentu i projektu edukacyjnego opartego na eksperymencie

Małgorzata Popławska

 

Odkrywanie i stosowanie wyobraźni przestrzennej w kształceniu przyrodniczym na podstawie doskonalenia rysunku biologicznego w gimnazjum

Przemysław Żelazko, Anna Jakubska-Busse

 

Eksperymenty wspierane komputerowo na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z IBSE w tle

Renata Sidoruk-Sołoducha

 

Holistyczne ujęcie nauczania przedmiotów przyrodniczych za pomocą wycieczek edukacyjnych – badania wstępne

Maria Krzeczowska-Wilk, Paweł Cieśla, Małgorzata Nodzyńska

 

Refleksje o nauczaniu przyrody w liceum

Czesław Puchała

 

Gdzie szukać inspiracji do lekcji przyrody w szkole ponadgimnazjalnej?

Grzegorz Krzyśko

 

Uczę się chemii i przyrody. Edukacja przyrodnicza w innowacyjnej szkole przyszłości - Akademia Dobrej Edukacji

Anna Florek, Marta Ściborska

 

Nauczanie wyprzedzające oraz indywidualizacja nauczania - uczenia się chemii na przykładzie korzystania z zasobów mobilna chemia – woda i roztwory wodne

Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska

 

Interaktywne komputerowe doświadczenia w nauczaniu chemii

Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cieśla

 

Czy naprawdę li i tylko z pamiętnika chemika? O synektyce…

Agnieszka Siporska

 

II PRACE BADAWCZE I PRZEGLĄDOWE

 

Nanotechnologia dzisiaj

Wacław Makowski

 

Po co nam sześcienna kostka i matematyczne dysputy o jej rzucaniu

Adam Płocki

 

Czy uczniowie powinni obawiać się nowego sposobu oceniania prac egzaminacyjnych?

Marta Jaksender, Robert Zakrzewski, Anna Wypych-Stasiewicz

 

Starego drzewa nie zegniesz, czyli jak szkolić nauczycieli z zakresu stosowania metod samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów (IBSE)

Kinga Orwat, Paweł Bernard, Karol Dudek

 

Wpływ szkolenia z metodologii ibse na umiejętności rozumowania naukowego u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Karol Dudek, Paweł Bernard, Anna Migdał – Mikuli

 

Zastosowanie web 2.0 W procesie dydaktycznym – science fiction czy zbliżająca się rzeczywistość?

Iwona Maciejowska

 

Wpływ reklam telewizyjnych na kształtowanie treści przyrodniczych u uczniów klas iv-vi szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

Paulina Wantuch

 

Realizacja zagadnienia modelowego przedstawiania równań reakcji chemicznych przy pomocy rysunku statycznego i animacji modelowej w edukacji ucznia z trudnościami w nauce

Wioleta Kopek-Putała

AKTUALNE PROBLEMY DYDAKTYKI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

ISBN 978-83-943754-8-5

Kraków 2016

Redakcja naukowa:
dr Paweł Bernard
dr Iwona Maciejowska

Recenzja:
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

Projekt okładki:
Marcin Spychała

Redaktor techniczny:
dr Paweł Broś

Publikacja:
Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków

Druk:
Grupa Scriptor Marcin Spychała, os. Strusia 7/342, 31-808 Kraków
tel. +48 509 751 260

Nakład: 200 egz.