Jak zdobyć uprawnienia do nauczania chemii w szkole?

Poniższe informacje dotyczą studentów studiów I stopnia (licencjackich) prowadzonych na Wydziale Chemii UJ, którzy rozpoczynają przygotowanie do zawodu  nauczyciela chemii w roku akademickim 2021/2022 i latach kolejnych.

Studenci kierunków: Chemia, Chemia medyczna i Chemia zrównoważonego rozwoju mogą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie ze  standardami kształcenia nauczycieli z 25.07.2019.
Przygotowanie zostało rozłożone na 4 lata studiów (II - V rok) i składa się z  szeregu kursów realizowanych w Studium Pedagogicznym UJ (SPUJ) oraz Zakładzie Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UJ (ZDCh). Kolejność realizacji kursów jest istotna. Sylabusy kursów realizowanych przez SPUJ są dostępne na stronie: 
http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne

 

Rok studiów

Semestr

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Organizator

Studia I stopnia

II

1 (3)

Podstawy dydaktyki

seminarium i ćwiczenia

45

ZDCh

2 (4)

Pedagogika dla nauczycieli I

konwersatorium

30

SPUJ

Psychologia dla nauczycieli I

konwersatorium

30

SPUJ

III

1 (5)

Dydaktyka chemii I

konwersatorium

30

ZDCh

Pedagogika dla nauczycieli II

konwersatorium

30

SPUJ

2 (6)

Dydaktyka chemii I

laboratorium

30

ZDCh

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii

laboratorium

15

ZDCh

Psychologia dla nauczycieli II

konwersatorium

30

SPUJ

Studia II stopnia

I

1 (1)

Dydaktyka chemii II

ćwiczenia i praktyka

45

ZDCh

2 (2)

Dydaktyka chemii II

praktyka

30

ZDCh

Komunikacja. Emisja głosu

ćwiczenia

15

SPUJ

Wrzesień

Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna

praktyka

105

ZDCh

II

1 (3)

Dydaktyka chemii III

ćwiczenia

45

ZDCh

Pedagogika dla nauczycieli III

konwersatorium

30

SPUJ

2 (4)

Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce

laboratorium

15

ZDCh

Psychologia dla nauczycieli III

konwersatorium

30

SPUJ

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu: pawel.bernard@uj.edu.pl