Jak zdobyć uprawnienia do nauczania chemii w szkole?

Poniższe informacje dotyczą studentów studiów II stopnia (magisterskich) prowadzonych na Wydziale Chemii UJ, którzy rozpoczęli już przygotowanie do zawodu  nauczyciela chemii.

Studenci kierunków: Chemia, Chemia medyczna, Ochrona środowiska, Biochemia, aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w szkole muszą przed uzyskaniem tytułu magistra ukończyć szereg kursów w Studium Pedagogicznym UJ i Zakładzie Dydaktyki Chemii.

Program kursu jest zgodny z dotychczasowymi standardami kształcenia nauczycieli. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli (w tym kierunek ukończonych studiów) określa rozporządzenie. Studentów kierunków innych niż chemia zachęcamy do zapoznania się szczególnie z & 3.1 pkt. 2.

Kursy obowiązkowe:

1. W Studium Pedagogicznym UJ:

a)  ogólne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne – dwa kursy po 45 godz.

b)  przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do nauczania w szkolnictwie podstawowym – dwa kursy po 30 godz.

c) przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym – dwa kursy po 30 godz.

Zachęcamy do rozpoczęcia realizacji kursów psychologii i pedagogiki w trakcie studiów licencjackich, kursy z dydaktyki muszą być realizowane na studiach II stopnia ze względów formalnych

Uwaga:  Procedura rejestracji w SPUJ na rok 2019/20 została opisana na stronie: www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne.

2. W Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UJ

c) Podstawy dydaktyki – seminarium 30 godz. (semestr zimowy, I rok, studia II stopnia)

d) Podstawy chemii dla nauczycieli - wykład 30 godzin (semestr letni, I rok, studia II stopnia)

e) Dydaktyka chemii A - ćwiczenia  45 godz., w tym 15 godz. praktyki w szkole (semestr letni, I rok, studia II stopnia)

f) Dydaktyka chemii B - ćwiczenia  45 godz.,  w tym 15 godz. praktyki w szkole (semestr zimowy, II rok, studia II stopnia)

g) Kurs specjalistyczny  - ćwiczenia  15 godz., jeden z kursów dydaktycznych do wyboru (semestr letni, I lub II rok, studia II stopnia)

h) Praktyka w szkole – 120 godz.

Harmonogram zajęć :

Rok i semestr studiów

Dydaktyka Chemii

Psychologia i pedagogika

Studia I stopnia (licencjackie)

Rok III

a) ogólne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne
– dwa kursy  po 45 godz.

b) przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do nauczania w szkolnictwie podstawowym
– dwa kursy  po 30 godz.

c) przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym
– dwa kursy  po 30 godz.

 

 

Zachęcamy do rozpoczęcia realizacji kursów psychologii i pedagogiki w trakcie studiów licencjackich,
kursy z dydaktyki muszą być realizowane na studiach II stopnia ze względów formalnych

Studia II stopnia (magisterskie)

 

Rok I

semestr 1

c) Podstawy dydaktyki
– seminarium 30 godz.

Rok I

semestr 2

d) Podstawy chemii dla nauczycieli
– wykład 30 godz.

e) Dydaktyka chemii A
– ćwiczenia  45 godz.

Od września

h) Praktyka 120 godz.

Rok II

semestr 1

f) Dydaktyka chemii B
– ćwiczenia  45 godz.

Rok II

semestr 2

g) Kurs specjalistyczny
– ćwiczenia  15 godz. (Kurs do wyboru)

 

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu na adres: zdch@chemia.uj.edu.pl