Jak zdobyć uprawnienia do nauczania chemii w szkole?

Poniższe informacje dotyczą studentów studiów I stopnia (licencjackich) prowadzonych na Wydziale Chemii UJ, którzy rozpoczęli przygotowanie do zawodu  nauczyciela chemii w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021.

Studenci kierunków: Chemia i Chemia medyczna mogą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie ze  standardami kształcenia nauczycieli z 25.07.2019.
Przygotowanie zostało rozłożone na 4 lata studiów (II - V rok) i składa się z  szeregu kursów realizowanych w Studium Pedagogicznym UJ oraz Zakładzie Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UJ. Kolejność realizacji kursów jest istotna.

1. W Studium Pedagogicznym UJ realizowane są kursy (szczegóły na stronie http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne):

 

rok studiów

semestr

przedmiot

rodzaj zajęć dydaktycznych

liczba godzin

Studia

I stopnia

II

3

Pedagogika dla nauczycieli I

konwersatorium

30

II

3

Psychologia dla nauczycieli I

konwersatorium

30

II

4

Pedagogika dla nauczycieli II

konwersatorium

30

II

4

Psychologia dla nauczycieli II

konwersatorium

30

W dowolnym terminie

(kurs obowiązkowy)

Komunikacja. Emisja głosu

ćwiczenia

15

Studia II stopnia

 

II

4

Pedagogika dla nauczycieli III

konwersatorium

30

II

4

Psychologia dla nauczycieli III

konwersatorium

30

 

Procedura rejestracji w SPUJ na rok 2020/2021 została opisana na stronie: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne/rekrutacja.

2. W Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UJ realizowane są kursy:

 

rok studiów

semestr

przedmiot

rodzaj zajęć dydaktycznych

liczba godzin

Studia

I stopnia

II

4

Podstawy dydaktyki

seminarium i ćwiczenia

45

III

5

Dydaktyka chemii I

konwersatorium

30

III 6 Dydaktyka chemii I laboratorium 30

III

6

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii

laboratorium komp.

15

Studia

II stopnia

I

1

Dydaktyka chemii II

ćwiczenia i praktyka

45

I 2 Dydaktyka chemii II praktyka 30
I/II

2/3

wrzesień

Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna praktyka 105
II

3

Dydaktyka chemii III

ćwiczenia

45

II

4

Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce

laboratoria

15

 

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu: pawel.bernard@uj.edu.pl